Vervallen op 14 mei 2022

Dienstverleningsoverdrachtsbeleid

Een Dienstverlener zorgaanbieder kan, op verzoek van de Zorgaanbieder, het ontsluiten van een Gegevensdienst namens die Zorgaanbieder van een andere Dienstverlener zorgaanbieder overnemen. Deze overnemende Dienstverlener zorgaanbieder moet in dat geval erkend zijn als ontsluiter van die gegevensdienst en bij Stichting MedMij aan kunnen tonen de overname met de latende deelnemer te hebben afgestemd. Uit de afstemming moet minimaal blijken dat het moment van overname is afgestemd, zodat de continuïteit van dienstverlening zo hoog mogelijk blijft.

Vervallen op 14 mei 2022