Document toolboxDocument toolbox

Vervallen op 14 mei 2022

Performancebeleid

De totale performance van het MedMij-netwerk hangt af van de individuele prestaties van deelnemers en MedMij Registratie. Aangezien de persoon binnen MedMij de regie voert over de uitwisseling van gegevens, initieert de Dienstverlener persoon bij de use cases UC Verzamelen en UC Delen de interacties en reageert de Dienstverlener zorgaanbieder. Om die reden zijn er afspraken opgenomen over de beschikbaarheid en reactietijd van Dienstverleners zorgaanbieder (zie Token interface en Resource interface). Bij de overige use cases voor het opvragen van de lijsten initiëren deelnemers en reageert MedMij Registratie. Er zijn daarom ook afspraken opgenomen over de beschikbaarheid van MedMij Registratie (zie GNL-, OCL- en ZAL-interface). 

Mochten deelnemers bij elkaar constateren dat de performance achterblijft of dat er fouten ontstaan in de onderlinge interacties, dan wordt van hen naar redelijkheid verwacht dat ze inspanning verrichten om dit onderling aanhangig te maken en te kijken of het daarmee opgelost kan worden. Stichting MedMij kan hierbij faciliteren en mediëren (zie ook Samenwerkings- en escalatiebeleid). Deelnemers gebruiken alle aanwezige logging, tevens naar redelijkheid, om een probleem te helpen oplossen.

Toelichting

Om fouten in de eerste productieversie van het stelsel tijdig op te sporen, organiseert Stichting MedMij een platform om fouten op te sporen en op te lossen. Deelnemers leveren hieraan actief een bijdrage.

Mochten de prestaties van een deelnemer achterblijven en/of een deelnemer toont onvoldoende inzet om problemen op te lossen, dan treedt het Nalevingsbeleid in werking.

Vervallen op 14 mei 2022