Document toolboxDocument toolbox

Vervallen op 14 mei 2022

Juridische context

De juridische context bestaat uit:

  • Het Juridisch kader, waarin de relevante wet- en regelgeving wordt geanalyseerd. De analyse biedt inzicht voor deelnemers en de beheerorganisatie aangaande de eisen die de wet aan hen stelt, en biedt tevens onderbouwing voor enkele nadere afspraken binnen het MedMij Afsprakenstelsel.
  • Een beschrijving van het stelsel van Overeenkomsten en rechtsrelaties die gelden binnen het MedMij Afsprakenstelsel.
  • Een analyse van de verwerkingsverantwoordelijkheden voor de gegevensuitwisseling via het MedMij Afsprakenstelsel. De analyse biedt inzicht voor deelnemers en de beheerorganisatie aangaande de eisen die de wet aan hen stelt, en biedt tevens onderbouwing voor en toelichting op enkele nadere afspraken binnen het MedMij Afsprakenstelsel.
  • Een toelichting op de verantwoordelijkheden en normen voor deelnemers die voortvloeien uit de AVG. Daarbij is op onderdelen aangegeven wat het MedMij afsprakenstelsel hierop aanvullend of invullend vereist evenals eventuele opmerkingen of aandachtspunten voor deelnemers.

Vervallen op 14 mei 2022