Document toolboxDocument toolbox

Vervallen op 14 mei 2022

Introductie

Het MedMij Afsprakenstelsel draagt eraan bij dat persoonsgebonden, gevoelige en vertrouwelijke gezondheidsgegevens op een veilige en gebruiksvriendelijke wijze uitgewisseld kunnen worden tussen persoonlijke gezondheidsomgevingen en zorgaanbieders. De uitwisseling geschiedt in twee richtingen; personen kunnen gegevens verzamelen en delen.

MedMij streeft naar het realiseren van interoperabiliteit voor deze uitwisseling. Hiertoe is een afsprakenstelsel ontwikkeld, bestaande uit afspraken op juridisch, organisatorisch, financieel, communicatief, semantisch en technisch gebied, zodat personen en zorgaanbieders op een veilige manier gegevens kunnen uitwisselen. Partijen die deelnemen aan het MedMij Afsprakenstelsel committeren zich aan de afspraken, en kunnen diensten aanbieden op basis van de reeds overeengekomen afspraken.

Het afsprakenstelsel gaat uit van centraal vertrouwen en decentrale operatie. Het afsprakenstelsel is een bewust gecreëerde verzameling instituties die waarborgen biedt voor een faire omgang met de belangen van de verschillende stakeholders. Bij de uitwisseling van gegevens via het MedMij-netwerk wordt echter uitgegaan van decentrale technische voorzieningen.

Onderdelen van het afsprakenstelsel

Het MedMij Afsprakenstelsel bestaat uit een samenhangende set afspraken, voorzieningen en ingerichte ontwikkel- en beheerprocessen.

  • Partijen die diensten willen bieden aan personen of zorgaanbieders kunnen als deelnemer toetreden tot het afsprakenstelsel in de rol van Dienstverlener persoon of Dienstverlener zorgaanbieder.

Bindingen

ComponentDienstverlener persoonDienstverlener zorgaanbiederBeheerorganisatie

Afsprakenset

Gebonden via deelnemersovereenkomstGebonden via deelnemersovereenkomstGebonden via deelnemersovereenkomst
GrondslagenErkend via deelnemersovereenkomstErkend via deelnemersovereenkomstErkend via deelnemersovereenkomst

Juridische context

Erkend via deelnemersovereenkomstErkend via deelnemersovereenkomstErkend via deelnemersovereenkomst
CatalogusGebonden via afsprakensetGebonden via afsprakensetGebonden via afsprakenset
Deelnemersovereenkomst Dienstverlener persoonGebonden door overeenkomst-Gebonden door overeenkomst
Deelnemersovereenkomst Dienstverlener zorgaanbieder-Gebonden door overeenkomstGebonden door overeenkomst

Toetredingsbeleid

Gebonden via intentieverklaringGebonden via intentieverklaringGebonden via intentieverklaring
ToetredingsprocesGebonden via intentieverklaringGebonden via intentieverklaringGebonden via intentieverklaring
Zelfverklaring integriteitGebonden door ondertekeningGebonden door ondertekening-

Intentieverklaring Dienstverlener persoon

Gebonden via overeenkomst
(niet in rechte afdwingbaar)
-Gebonden via overeenkomst
(niet in rechte afdwingbaar)

Intentieverklaring Dienstverlener zorgaanbieder

-

Gebonden via overeenkomst
(niet in rechte afdwingbaar)

Gebonden via overeenkomst
(niet in rechte afdwingbaar)

Governance

Gebonden door statutenGebonden door statuten

Gebonden door statuten

Statuten Stichting MedMij

--Gebonden door burgerlijk recht
Uitwerking beheerprocessenGebonden via beleid (afsprakenset)Gebonden via beleid (afsprakenset)Gebonden via beleid (afsprakenset)

Modelverwerkersovereenkomst Zorgaanbieder - Dienstverlener zorgaanbieder

-Optioneel gebonden door overeenkomst met zorgaanbieder-

Vervallen op 14 mei 2022