Vervallen op 14 mei 2022

Intentieverklaringen

De Intentieverklaringen expliciteert de verwachtingen die de kandidaat-deelnemer en Stichting MedMij van elkaar mogen hebben rondom het toetredingsproces. Er is een Intentieverklaring Dienstverlener persoon en een Intentieverklaring Dienstverlener zorgaanbieder. De inhoud van de verklaring is voor beide rollen hetzelfde, de terminologie is per verklaring toegespitst op de rol.

Vervallen op 14 mei 2022