Document toolboxDocument toolbox

Vervallen op 14 mei 2022

Statuten Stichting MedMij

De statuten van Stichting MedMij zijn een vertaling van de Rollen en Inrichting en formaliseren de positie van actoren binnen de governance.

Vervallen op 14 mei 2022