Document toolboxDocument toolbox

Vervallen op 14 mei 2022

Releaseinfo

In deze sectie is meta-informatie opgenomen over de release van de afsprakenset. De release- en versiebeschrijving duidt de positionering en status van deze publicatie. Wijzigingen ten opzichte van eerder gepubliceerde versies (en een historisch overzicht van wijzigingen) zijn opgesomd in de changelog

Lezers met suggesties voor toekomstige releases kunnen daarvoor gebruik maken van de hun ter beschikking staande communicatiekanalen met MedMij, of via https://www.medmij.nl/contact/.

Vervallen op 14 mei 2022