Document toolboxDocument toolbox

Vervallen op 14 mei 2022

Release- en versiebeschrijving

De releasebeschrijving beschrijft de belangrijkste kenmerken van de release. De versie betreft de versie van de release en duidt aan in welk stadium van ontwikkeling of besluitvorming de release zich bevindt. Een release die is vastgesteld door de Stichting MedMij heeft altijd versie 1.0. Hogere versienummers zijn alleen mogelijk als er documentatiecorrecties worden doorgevoerd. Inhoudelijke wijzigingen op een al vastgestelde release leiden altijd tot een nieuwe release. In het Change- en releasebeleid is beschreven hoe releases worden genummerd.

Release1.4.0
Versie

1.0: Versie vastgesteld door het bestuur en de eigenaarsraad van Stichting MedMij.

Doel

Het bieden van de formele basis voor de eerste productiefase van MedMij, waarin het MedMij-netwerk operationeel zal zijn en dienstverlening aan de gebruikers plaatsvindt. Deelnemers sluiten een deelnemersovereenkomst af met de beheerorganisatie en committeren zich aan de afspraken.

Doelgroep
  • potentiële Deelnemers (Dienstverleners persoon en Dienstverleners zorgaanbieder)
  • Deelnemers
  • alle onderdelen van de MedMij-organisatie (Stichting MedMij, programma MedMij, MedMij Beheer)
  • andere geïnteresseerden in het MedMij Afsprakenstelsel
Totstandkoming

De ontwikkeling van release 1.3.0 tot release 1.4.0 is uitgevoerd onder leiding van de MedMij-beheerorganisatie, in samenwerking met de Deelnemersraad en de Eigenaarsraad van MedMij, de Stichting MedMij en een keur aan andere betrokkenen bij MedMij.

Inwerkingtreding

Per datum van publicatie: 30 april 2021

Operationeel toepassingsgebied
  • Allen die op 30 oktober 2021 Deelnemer aan MedMij zijn. Deze Deelnemers zijn gehouden release 1.4.0 te implementeren, zonder dat dit evenwel een heracceptatie vereist.
  • Allen die na 30 april 2021 zullen starten met een MedMij-acceptatie. Die acceptatie zal conform Testbeleid uitgevoerd worden tegen versie 1.3.0 of versie 1.4.0 van het Afsprakenstelsel.
  • De MedMij-beheerorganisatie.
Status
(september 2018)
Afsprakenset geformaliseerd via vaststelling door Stichting MedMij.
Functionele scope

De functionele scope van release 1.4.0 ten opzichte van release 1.3.0 is niet gewijzigd. Voor overige wijzigingen zie Changelog release 1.4

Licentie

Creative Commons: Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal (CC BY-ND 4.0).

Vervallen op 14 mei 2022