Document toolboxDocument toolbox

Vervallen op 14 mei 2022

OAuthclient-namenbeleid

Binnen de OAuth-flow wordt aan de Persoon toestemming gevraagd voor de gegevensuitwisseling tussen een Zorgaanbieder en de OAuthclient van de Dienstverlener persoon (zie Toestemmingsverklaring). Om in de bijbehorende toestemmingsverklaring een gebruiksvriendelijke naam voor de OAuthclient te kunnen presenteren, is de OAuth Client List in het leven geroepen. Met deze lijst kan de Dienstverlener zorgaanbieder de gebruiksvriendelijke naam van de OAuthclient vinden en gebruiken in de toestemmingsverklaring.

Het OAuthclient-namenbeleid beschrijft hoe een Dienstverlener persoon een voor de persoon herkenbare naam kiest, zonder dat door een te grote variëteit aan namen voor de Persoon onduidelijkheid ontstaat over de toestemming.

Wie kiest de OAuthclient-naam?

De Dienstverlener persoon bepaalt de gekozen naam en geeft deze door aan Stichting MedMij. Stichting MedMij stelt de naam vast.

Waar moet de OAuthclient-naam aan voldoen? 

  1. De naam moet gelijk zijn aan een handelsnaam van de Dienstverlener persoon, zoals opgenomen in het handelsregister;
  2. De naam is minimaal drie en maximaal 50 karakters lang;
  3. De naam mag niet te herleiden zijn tot een persoon;
  4. De naam mag het merk MedMij niet negatief beïnvloeden.

Vervallen op 14 mei 2022