Document toolboxDocument toolbox

Vervallen op 14 mei 2022

Zorgaanbiedersnamenbeleid

Zorgaanbieders kunnen hun deelname en de manier waarop ze via MedMij te bereiken zijn aan Personen kenbaar maken via een Zorgaanbiedersnaam (zorgaanbiedersnaam@medmij). Het zorgaanbiedersnamenbeleid beschrijft hoe een Zorgaanbieder een voor de Persoon herkenbare naam kan kiezen, zonder in de toekomst de mogelijkheden van andere Zorgaanbieders om een herkenbare naam te kiezen te veel te beperken.

Het is de Zorgaanbieder die zijn Zorgaanbiedersnaam kiest, maar de Dienstverlener zorgaanbieder die de Zorgaanbiedersnaam aanreikt aan de MedMij Beheerorganisatie voor gebruik in de Zorgaanbiederslijst. Daarbij moet de Dienstverlener zorgaanbieder een verklaring van de Zorgaanbieder kunnen overleggen. Deze verklaring is opgenomen onder het Registratieproces Zorgaanbiederslijst op de pagina Operationele processen.

Rollen inzake de Zorgaanbiedersnaam

De Zorgaanbiedersnaam:

 • wordt gekozen door de Zorgaanbieder, als verwerkingsverantwoordelijke, voor het specifieke doel om Gegevensdiensten aan te bieden over het MedMij-netwerk;
 • wordt vastgesteld door de Stichting MedMij, die daartoe onderstaande kwaliteitseisen verifieert;
 • wordt door MedMij niet gebonden aan enige Gegevensdienst, maar het is betreffende Zorgaanbieder gegeven dat wel te doen;
 • is niet gebonden aan de Dienstverlener zorgaanbieder. De Dienstverlener zorgaanbieder informeert Zorgaanbieders wel over de context, het doel en het beleid inzake Zorgaanbiedersnamen in MedMij;
 • wordt door een Dienstverlener zorgaanbieder verwerkt en, in het bijzonder, gehanteerd wanneer hij in opdracht van een Zorgaanbieder een Gegevensdienst wil laten opnemen op, of afvoeren van, de Zorgaanbiederslijst;
 • wordt op het MedMij-netwerk niet verbonden aan enig ander kenmerk, adres of identificatie van de Zorgaanbieder. De verantwoordelijkheid voor zijn portfolio aan adressen (voor verschillende communicatiekanalen) en identificaties (voor verschillende doelen) ligt bij de Zorgaanbieder zelf.

Eisen aan de Zorgaanbiedersnaam 

 1. De naam moet gekoppeld zijn aan de naam die de zorgaanbieder in andere communicatie gebruikt (niet: stichtingtersamenwerkinghuisartsenoegstgeest@medmij, wel: huisartsensamenwerkingoegstgeest@medmij);
 2. De naam mag niet al voorkomen of sterk lijken op een naam die al geregistreerd is;
 3. De naam mag niet ambigu zijn en op veel verschillende zorgaanbieders kunnen slaan (niet: huisartshaarlem@medmij, wel: huisartswestergrachthaarlem@medmij);
 4. De naam mag niet de naam van een deelnemer bevatten of anderszins aan een specifieke deelnemer gekoppeld zijn;
 5. De naam eindigt altijd op @medmij;
 6. De naam is minimaal drie en maximaal 280 karakters lang (exclusief @medmij);
 7. De naam wordt geregistreerd (ook in de Zorgaanbiederslijst) in het volgende formaat:
  1. een reeks van één of meer segmenten, gescheiden door
   1. hetzij één koppelteken,
   2. hetzij één ampersand,
   3. hetzij één punt;
  2. gevolgd door @medmij, waarin
  3. elk segment een reeks van één of meer fragmenten is, zodanig dat
  4. elk fragment bestaat uit een reeks, met een minimale lengte van één karakter, van
   1. kleine letters uit het Nederlandse alfabet (bestaande uit de zesentwintig letters a..z) en/of
   2. Arabische cijfers (0..9).
 8. Van de naam mogen, buiten de registratie, varianten voorkomen waarin een kleine letter is vervangen door de corresponderende hoofdletter en/of diakritische varianten van letters voorkomen. Deze lettervarianten worden echter als identiek gezien aan de kleine basisletter. De naam is dus niet hoofdletter-gevoelig en evenmin diacriet-gevoelig.
 9. De naam mag niet te herleiden zijn tot een persoon;
 10. De naam mag in het verleden niet door een andere zorgaanbieder gebruikt zijn;
 11. De naam mag het merk MedMij niet negatief beïnvloeden.


Het formaat van de Zorgaanbiedernaam

Het formaat van de Zorgaanbiedersnaam benadert dat van de handelsnaam uit het Handels­register. Dat is nastrevenswaardig omdat doel en aard van de Zorgaan­bie­dersnaam lijken op die van de handelsnaam.

Met betrekking tot de diakritische tekens is niet zozeer het voorkomen ervan een probleem, maar wel het onderscheidend vermogen tussen verschillende accenten op, aan of onder dezelfde basisletter. Het is geautomatiseerde systemen weliswaar gegeven om woltgens van wöltgens te onderscheiden, mondhygiënist van mondhygienist en hélene van helène, maar dat geldt niet voor (vooral PGO-)gebruikers die Zorgaanbiedersnamen handmatig zullen willen intypen. Dat laatste moet mogelijk zijn, omdat een arts bijvoorbeeld op een kaartje of een kladje zijn Zorgaanbiedersnaam aan een patiënt zou kunnen meege­ven. In die zin lijkt een Zorgaanbiedersnaam op een e-mailadres. Een snel gemaakte fout met een diakritisch teken moet niet even snel tot de adressering van een onbedoelde Zorgaanbieder leiden.

Met betrekking tot cijfers is het om vergelijkbare redenen zaak te voorkomen dat te lange reek­sen (volg)nummers ontstaan. Daarom mogen er maximaal vier achtereenvolgende cijfers voorkomen.

Het koppelteken, de ampersand en de punt kunnen een belangrijke functie vervullen in de herken­baar­heid van de Zorgaanbiedersnaam, maar een reeks van dergelijke tekens achter elkaar amper.

Zorgaanbiedersnamen worden dus in kleine letters en zonder diakritische tekens geregistreerd en in de Zorgaanbiederslijst opgenomen, maar mogen in wíLlëKęūrîgE diakri­tische en hoofdlettervarianten worden aangegeven.

Zie voor de reguliere expressie van de basisklasse Zorgaanbiedersnaam de pagina over de XML-schema's.

Vervallen op 14 mei 2022