Document toolboxDocument toolbox

RFC0077 Benoemen verplichting unieke endpoints per gegevensdienst

Samenvatting

Waarom is deze RFC nodig?

Door de introductie van Gebruikersvriendelijke autorisatie Fase 1 is duidelijk geworden dat deelnemers voor meerdere gegevensdiensten dezelfde endpoint gebruiken. Dit konden zij doen, omdat de gegevensdienst geïdentificeerd kon worden uit de scope van het access-token. Echter, daarin worden nu mogelijk meerdere gegevensdiensten meegegeven, waardoor identificatie vanuit het access-token niet meer mogelijk is.

Oplossingsrichting

Tijdens een expertgroepsessie is dit onderwerp behandeld en er werd geconcludeerd dat het gebruik van unieke endpoints per gegevensdienst de enige juiste weg is. Hoewel dit een verantwoordelijkheid is van de deelnemers zelf, moet hierover wel een tekst worden toegevoegd in het afsprakenstelsel.

RACI
 • Responsible:
  • Team ontwikkeling
 • Accountable:
  • Product Management
 • Consulted
  • Deelnemers
  • Communicatie
 • Informed
Aanpassing van
Verantwoordelijkheden MedMij Core
Impact op rollen
DVA
Impact op beheer

-

Impact op RnA

-

Impact op Acceptatie

-

PIA noodzakelijk-
Gerelateerd aan (Andere RFCs, PIM issues)

-

Implementatietermijn

1.5.1 (Verduidelijking), 1.6.0

Uitwerking

OudNieuw
1.

MedMij Beheer beheert en publiceert een Aanbiederslijst, namens de deelnemende Dienstverlener aanbieder. De gepubliceerde Aanbiederslijst bevat steeds en slechts alle actuele entries, en beschrijft van elke Aanbieder:

 • welke Gegevensdiensten deze momenteel aanbiedt, en welke technische adressen daarvoor moeten worden aangesproken bij de Dienstverlener aanbieder, gegeven een zekere Interfaceversie;

 Toelichting

Deze afspraak wijst MedMij Beheer de verantwoordelijkheid toe om ten behoeve van alle Dienstverleners persoon een lijst te verspreiden van Aanbieders en de door hen aangeboden Gegevensdiensten. Zonder deze functie zou het stelsel niet functioneren.

core.alst.100

1.

MedMij Beheer beheert en publiceert een Aanbiederslijst, namens de deelnemende Dienstverlener aanbieder. De gepubliceerde Aanbiederslijst bevat steeds en slechts alle actuele entries, en beschrijft van elke Aanbieder:

 • welke Gegevensdiensten deze momenteel aanbiedt, en welke technische adressen daarvoor moeten worden aangesproken bij de Dienstverlener aanbieder, gegeven een zekere Interfaceversie;


Zie core.gegevensdiensten.201 voor de verantwoordelijkheden betreffende technische adressen.

 Toelichting

Deze afspraak wijst MedMij Beheer de verantwoordelijkheid toe om ten behoeve van alle Dienstverleners persoon een lijst te verspreiden van Aanbieders en de door hen aangeboden Gegevensdiensten. Zonder deze functie zou het stelsel niet functioneren.

core.alst.100


7Voor iedere gegevensdienst moet de Dienstverlener aanbieder een unieke endpoint voor de Resource Server registreren in MedMij Registratie.

core.gegevensdiensten.201

Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

DreigingKansImpactDreigingsID (intern)Maatregelen
-

-

---

Goedkeuring

BeoordelaarDatumToelichtingBeoordelaarDatumToelichting
Productmanager Stichting MedMij

Productmanager Beheerorganisatie

Leadarchitect Stichting MedMij

Leadarchitect Beheerorganisatie

Ontwerpteam
Deelnemersraad

Eigenaarsraad