Document toolboxDocument toolbox

RFC0076 Vaste link naar afsprakenstelsel

Samenvatting

Waarom is deze RFC nodig?

Vaste URL's beschikbaar maken voor zowel de verplichte als de gepubliceerde versie van het afsprakenstelsel.

Oplossingsrichting

Introductie van Confluence plug-in waarmee revisie en publicatie beheer, door het ontwikkelteam, gemanaged wordt.

RACI
 • Responsible: Team ontwikkeling, Lead Architect  
 • Accountable: Product Management
 • Consulted
  • Ontwikkelteam (ontwikkeling@medmij.nl)
  • Security Management (secmgt@medmij.nl)
 • Informed 
  • Communicatie
  • Loket (info@medmij.nl)
  • Leveranciersmanagement
  • Acceptatie (acceptatie@medmij.nl)
  • Stelselregie
  • Deelnemers (Expertgroepsessie)
Aanpassing van

Interne procedure van het MedMij stelseldocumentatie revisie en publicatie proces.

Impact op rollen

N.V.T.

Impact op beheer

Vaste locatie (URL) voor verplichte en optionele MedMij stelseldocumentatie.

Impact op RnA

N.V.T.

Impact op Acceptatie

Vaste locatie (URL) voor verplichte en optionele MedMij stelseldocumentatie

PIA noodzakelijkN.V.T.
Gerelateerd aan (Andere RFCs, PIM issues)

https://vzvz.atlassian.net/browse/AF-1378

Implementatietermijn

Standaard release interval, vanaf versie 1.6 beschikbaar

Motivatie verkorte RFC procedure (patch)

N.V.T.

Uitwerking


Probleem:

Bij nieuwe versies van het afsprakenstelsel veranderen ook de links. De links worden zowel gebruikt in MedMij eigen documentatie als documentatie van deelnemers. Daarmee moet de documentatie bij elke nieuwe versie worden aangepast wat een onnodige beheerlast meebrengt.

Oplossingsrichting

Introductie van Confluence plug-in: Scroll Versions om versie beheer en gecontroleerde publicatie (naar vaste locatie) mogelijk te maken.

Het opzetten van 3 confluence spaces waar vanuit een 'ontwikkelomgeving' gepubliceerd wordt naar de verplichte en optionele MedMij stelsel locaties. (Vaste URL voor Verplicht en Optioneel)

De drie confluence spaces:

 • MMOntwikkeling, dit is de revisie beheerde ontwikkel omgeving. In deze omgeving kan altijd terug gekeken worden (en opnieuw gepubliceerd worden) naar voorgaande versies. De ontwikkelomgeving is niet publiek.
 • MMVerplicht, dit is de huidige verplichte versie van het MedMij afsprakenstelsel. De MMVerplicht is publiek.
 • MMOptioneel, dit is de huidige optionele versie van het MedMij afsprakenstelsel. De MMOptioneel is publiek.


Het niet meer opnemen van het versie nummer in de confluence-space naam betekend dat het versie nummer als tekst gepubliceerd wordt in het afspraken stelsel. En het versie nummer wordt in de space navigatie-zijbalk geplaatst.

Het actualiseren van dit nummer is onderdeel van het updaten van de ontwikkelversie in MMontwikkeling.

Bij een volgende release van het afsprakenstelsel wordt opnieuw vanuit de MMontwikkeling gepubliceerd naar MMverplicht en MMoptioneel om invulling te geven aan het dakpan release model.

Wanneer de basis pagina-anker structuur niet verandert blijven de aangemaakte links naar MMverplicht intact bij een update naar de 'nieuwe' MMverplicht en Optioneel versie.


Voor de komende 1.6.0 release worden de volgende stappen doorlopen:

In de voorbereidingsfase:

 • Versie 1.5.1-verplicht wordt als baseline versie onder revisiebeheer geplaatst in MMontwikkeling als versie 1.5.1 verplicht
 • In MMontwikkeling wordt versie 1.6.0 als ontwikkelversie aangemaakt.
 • De RFC's voor versie 1.6.0 worden in de 1.6.0 MMontwikkelversie verwerkt.
 • Verwerken van de 1.5.0 en 1.5.1 erratalijst in MMontwikkeling 1.5.1 

In de release fase:

 • De huidige versie (1.4.1) wordt als PDF gearchiveerd (volgens huidige proces).
 • Publiceren nieuwe versie, de verplichte 1.5.1 versie door een release publicatie (kopie)  te maken van MMOntwikkeling 1.5.1 naar MMverplicht (publieke URL).
  In de  space navigatie-zijbalk wordt het versienummer toegevoegd.

Voorbeeld versienummer in space navigatie-zijbalk.


 • Publiceren nieuwe optionele (1.6.0) versie door een release publicatie (kopie)  te maken van MMOntwikkeling 1.6.0 naar MMoptioneel (publieke URL).
  In de  space navigatie-zijbalk wordt het versienummer toegevoegd.

In de ontwikkelfase:

 • Doorontwikkeling van de volgende versie wordt uitgevoerd op MMontwikkeling. Dit kan zowel de nieuwe optionele versie zijn of een patch op de bestaande verplichte versie.
 • Patches worden doorgevoerd op MMOptioneel en/of MMVerplicht, maar alleen nadat van deze space een (archief) kopie is gemaakt met het op dat moment geldende versienummer.


Resulterend in twee stelsel publicaties op elk een vast URL basis-adres:

Dit geeft een stabiele* basis om vanuit externe locaties naar de stelselpublicatie te linken. 
* Bij grote updates waarbij pagina-anker structuur aangepast wordt kan dit alsnog resulteren in een 'broken URL link'.Principe's

Principe
Principe

1 Het MedMij-netwerk is zoveel mogelijk gegevensneutraal

 •  
11 Stelselfuncties worden vanaf de start ingevuld
 •  
2 Dienstverleners zijn transparant over de gegevensdiensten 
 •  
12 Het afsprakenstelsel is een groeimodel
 •  
Dienstverleners concurreren op de functionaliteiten
 •  
13 Ontwikkeling geschiedt in een half-open proces met verschillende stakeholders
 •  
Dienstverleners zijn aanspreekbaar door de gebruiker
 •  
14 Uitwisseling is een keuze
 •  
De persoon wisselt gegevens uit met de zorgaanbieder
 •  
15 Het MedMij-netwerk is gebruiksrechten-neutraal
 •  
MedMij spreekt alleen af wat nodig is
 •  
16 De burger regisseert zijn gezondheidsinformatie als uitgever
 •  
De persoon en de zorgaanbieder kiezen hun eigen dienstverlener
 •  
17 Aan de persoonlijke gezondheidsomgeving zelf worden eisen gesteld
 •  
De dienstverleners zijn deelnemers van het afsprakenstelsel
 •  
18 Afspraken worden aantoonbaar nageleefd en gehandhaafd
 •  
10 Alleen de dienstverleners oefenen macht uit over persoonsgegevens bij de uitwisseling
 •  
19 Het afsprakenstelsel snijdt het gebruik van normen en standaarden op eigen maat
 •  
Toelichting


Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

DreigingKansImpactDreigingsID (intern)Maatregelen

Bijlagen

  File Modified

PNG File image2022-4-12_14-59-41.png

Apr 12, 2022 by Martin Wilmink

PNG File image2022-4-13_14-9-40.png

Apr 13, 2022 by Martin Wilmink

File MM-Ontwikkeling-Versiebeheer draw.io diagram

Apr 14, 2022 by Martin Wilmink

PNG File MM-Ontwikkeling-Versiebeheer.png MM-Ontwikkeling-Versiebeheer exported to image

Apr 14, 2022 by Martin Wilmink


Goedkeuring

BeoordelaarDatumToelichtingBeoordelaarDatumToelichting
Productmanager Stichting MedMij

Productmanager Beheerorganisatie

Leadarchitect Stichting MedMij

Leadarchitect Beheerorganisatie

Ontwerpteam
Deelnemersraad

Eigenaarsraad