Document toolboxDocument toolbox

RFC0070 Schermteksten aanpassen naar B-1 niveau

Samenvatting

Waarom is deze RFC nodig?

Niet alle schermteksten zijn op het B-1 niveau geschreven, waardoor de leesbaarheid van de schermen niet gelijk is.

Oplossingsrichting

Alle schermen moeten op hetzelfde leesniveau geschreven worden.

Het gaat om een aanpassing van de volgende schermen:

Core:

 • Landingspagina
 • Annuleringspagina
 • Toestemmingsverklaring
 • Bevestigingsverklaring

Extensie Abonneren:

 • Toestemmingverklaring Abonneren
 • Beëindigingsverklaring Abonnement
 • Notificatie van Persoon

Tevens is het MedMij logo aangepast. Het aangepaste logo wordt opgenomen in de beschikbaar gestelde HTML- en CSS-bestanden.

RACI
 • Responsible:
  • Ron van Holland
 • Accountable:
  • Product Management
 • Consulted
  • Communicatie
  • Juridisch
  • Ontwikkelteam (ontwikkeling@medmij.nl)
  • Deelnemers (Expertgroepsessie)
 • Informed
  • Leveranciersmanagement


Aanpassing van

Afsprakenstelsel:
- ..

Impact op rollen

DVA: aanpassing van verplichte MedMij schermteksten

DVP: aanpassing van verplichte teksten t.b.v. notificaties (slechts van toepassing bij extensie Abonneren)

Impact op beheer

Nee

Impact op RnA

Nee

Impact op Acceptatie

Ja, toetsing van juist gebruik van de nieuwe verplichte teksten.

PIA noodzakelijkNee
Gerelateerd aan (Andere RFCs, PIM issues)

AF-1304

Implementatietermijn

1.6.0

Motivatie verkorte RFC procedure (patch)


Uitwerking

HTML- en CSS-bestanden

Bijgesloten HTML en CSS bestanden zijn toegevoegd aan deze pagina als hulpmiddel bij de implementatie. Deze bestanden beschrijven de tekst en vormgeving van het scherm. Het is niet verplicht deze toe te passen. Het is toegestaan zinnen of elementen toe te voegen aan het scherm.

Slechts op deze nieuwe pagina een link opnemen naar de set bestanden.

Ook MedMij logo aanpassen.

Logo Medmij-label 2022.zip

 • verwerkt in 1.6.0

Landingspagina

Landingspagina is in deze versie van het afsprakenstelsel gericht op het domein Zorg, omdat dit het enige domein is dat in deze versie van het afsprakenstelsel ondersteund wordt. Zodra een nieuw domein aan MedMij wordt toegevoegd, moet deze pagina herzien worden. Er moet dan een generieke tekst geschreven worden, of per domein wordt een tekst opgesteld.

De Dienstverlener aanbieder dient de landingspagina (met mogelijkheid om in te loggen) aan de Persoon voor te leggen wanneer de Persoon gezondheidsgegevens wil uitwisselen met de Aanbieder.

De landingspagina met de mogelijkheid om in te loggen en de toelichting daarop zijn verplichte teksten die de Dienstverlener aanbieder dient voor te leggen aan de Persoon bij het uitwisselen van gezondheidsgegevens met de Aanbieder. Deze landingspagina heeft betrekking op die gegevensuitwisseling. De bijbehorende verplichte toestemmingsverklaring is verder toegelicht in Toestemmingsverklaring

De knop om in te loggen en de toelichting zijn onderdeel van onderstaande verplichte landingspagina. De Dienstverlener Aanbieder dient de variabelen op dit scherm te vullen volgens verantwoordelijkheid core.usrint.100. De Dienstverlener aanbieder blijft verantwoordelijk voor alle overige aspecten, zoals beveiliging van de pagina.

Het is toegestaan zinnen of elementen toe te voegen aan het scherm om te voldoen aan eventuele voorwaarden van een Authenticatieprovider. Dit mag niet ten koste gaan van de focus op de mogelijkheid om hier in te loggen, en moet ook aansluiten bij het gehanteerde taalniveau B1.

Bijgesloten HTML en CSS bestanden zijn toegevoegd aan deze pagina als hulpmiddel bij de implementatie. Deze bestanden beschrijven de tekst en vormgeving van het scherm. Het is niet verplicht deze toe te passen.

De Dienstverlener aanbieder blijft verantwoordelijk voor alle overige aspecten, zoals beveiliging van de pagina. 

Nieuwe tekst:

Welkom bij NaamZorgaanbieder. Voordat je jouw persoons- en medische gegevens kunt ophalen of delen, moet je eerst inloggen met DigiD. 

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld je naam en geboortedatum. Medische gegevens zijn de gegevens die een zorgverlener bijhoudt over jouw behandeling in jouw medisch dossier. Bijvoorbeeld de medicijnen die je slikt en bloeduitslagen.

Nieuwe toelichting:

In een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kun je verbinding maken met de computer van jouw zorgaanbieder(s). Zoals van de huisarts of het ziekenhuis.

Natuurlijk wil je dat dit veilig gebeurt. Hiervoor heeft Stichting MedMij strenge regels gemaakt. PGO’s en zorgaanbieders met een MedMij-label volgen deze regels. Het MedMij-label betekent dat jij deze PGO op een veilige manier kunt verbinden met deze zorgaanbieders. En het betekent ook dat jouw gegevens veilig worden opgeslagen in jouw PGO.

Op het moment dat jij in je PGO verbinding wilt maken met het ziekenhuis of de huisarts, moet je eerst inloggen met DigiD, om te bewijzen dat jij het echt zelf bent.

 • verwerkt in 1.6.0


Annuleringspagina

Annuleringspagina is in deze versie van het afsprakenstelsel gericht op het domein Zorg, omdat dit het enige domein is dat in deze versie van het afsprakenstelsel ondersteund wordt. Zodra een nieuw domein aan MedMij wordt toegevoegd, moet deze pagina herzien worden. Er moet dan een generieke tekst geschreven worden, of per domein wordt een tekst opgesteld.

De annuleringspagina met de mogelijkheid om opnieuw in te loggen en de toelichting daarop zijn verplichte teksten die de Dienstverlener aanbieder dient voor te leggen aan de Persoon bij het uitwisselen van gezondheidsgegevens met de Aanbieder. Deze annuleringspagina heeft betrekking op die gegevensuitwisseling. De bijbehorende verplichte toestemmingsverklaring is verder toegelicht in Toestemmingsverklaring.

De knop om (opnieuw) in te loggen en de toelichting zijn onderdeel van onderstaande verplichte annuleringspagina. De Dienstverlener aanbieder dient de variabelen op dit scherm te vullen volgens verantwoordelijkheid core.usrint.101. De Dienstverlener aanbieder blijft verantwoordelijk voor alle overige aspecten, zoals beveiliging van de pagina.

Bijgesloten HTML en CSS bestanden zijn toegevoegd aan deze pagina als hulpmiddel bij de implementatie. Deze bestanden beschrijven de tekst en vormgeving van het scherm. Het is niet verplicht deze toe te passen. 

Het is toegestaan zinnen of elementen toe te voegen aan het scherm om te voldoen aan eventuele voorwaarden van een Authenticatieprovider. Dit mag niet ten koste gaan van de focus op de mogelijkheid om hier in te loggen, en moet ook aansluiten bij het gehanteerde taalniveau B1.

Nieuwe tekst:

Het inloggen bij NaamZorgaanbieder is gestopt. Voordat je jouw persoons- en medische gegevens kunt ophalen of delen, moet je (opnieuw) inloggen met DigiD. 

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld je naam en geboortedatum. Medische gegevens zijn de gegevens die een zorgverlener bijhoudt over jouw behandeling in jouw medisch dossier. Bijvoorbeeld de medicijnen die je slikt en bloeduitslagen.

Als je wilt stoppen met inloggen, kun je dit scherm sluiten.

Nieuwe toelichting:

In een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kun je verbinding maken met de computer van jouw zorgaanbieder(s). Zoals van de huisarts of het ziekenhuis.

Natuurlijk wil je dat dit veilig gebeurt. Hiervoor heeft Stichting MedMij strenge regels gemaakt. PGO’s en zorgaanbieders met een MedMij-label volgen deze regels. Het MedMij-label betekent dat jij deze PGO op een veilige manier kunt verbinden met deze zorgaanbieders. En het betekent ook dat jouw gegevens veilig worden opgeslagen in jouw PGO.

Op het moment dat jij in je PGO verbinding wilt maken met het ziekenhuis of de huisarts, wordt eerst gevraagd om jezelf via DigiD te identificeren. Dit betekent dat je met DigiD bewijst dat jij het echt zelf bent.

 • verwerkt in 1.6.0

Toestemmingsverklaring

Toestemmingsverklaring is in deze versie van het afsprakenstelsel gericht op het domein Zorg, omdat dit het enige domein is dat in deze versie van het afsprakenstelsel ondersteund wordt. Zodra een nieuw domein aan MedMij wordt toegevoegd, moet deze pagina herzien worden. Er moet dan een generieke tekst geschreven worden, of per domein wordt een tekst opgesteld

De toestemmingsverklaring en de toelichting daarop zijn verplichte teksten die de Dienstverlener aanbieder dient voor te leggen aan de Persoon bij het ophalen van gezondheidsgegevens bij de Aanbieder. Deze toestemmingsverklaring heeft betrekking op die gegevensuitwisseling. De verplichte toestemmingsverklaring volgt uit de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De Aanbieder is verplicht ervoor te zorgen dat ‘anderen’ dan de patiënt geen inlichtingen hebben over, inzage hebben in of een afschrift hebben van het medisch dossier, tenzij hiervoor toestemming is verleend. Binnen de MedMij afspraken verstrekt de Zorgaanbieder via de Dienstverlener zorgaanbieder gegevens aan de Dienstverlener persoon. Aangezien dit een 'andere' is dan de Persoon zelf, moet de Zorgaanbieder weten dat de persoon hiervoor toestemming heeft verleend. Bij de functies Verzamelen en de Abonneren staat beschreven hoe het proces rondom het geven van toestemming eruit ziet. De Dienstverlener zorgaanbieder implementeert de toestemmingsverklaring en toont deze aan de Persoon.

De toestemmingsverklaring en de toelichting zijn onderdeel van onderstaand verplichte toestemmingsscherm. De Dienstverlener zorgaanbieder dient de variabelen op dit scherm te vullen volgens verantwoordelijkheid core.usrint.102 1a op de pagina User interface (Autorisatieserver). De Dienstverlener zorgaanbieder blijft verantwoordelijk voor alle overige aspecten, zoals beveiliging van de pagina.

Bijgesloten HTML- en CSS-bestanden zijn toegevoegd aan deze pagina als hulpmiddel bij de implementatie. Deze bestanden beschrijven de tekst en vormgeving van het scherm. Het is niet verplicht deze toe te passen. 

Het is toegestaan zinnen of elementen toe te voegen aan het scherm om te voldoen aan eventuele voorwaarden van een Authenticatieprovider. Dit mag niet ten koste gaan van de focus op de mogelijkheid om hier in te loggen, en moet ook aansluiten bij het gehanteerde taalniveau B1.

Nieuwe tekst:

Ik wil persoons- en medische gegevens opslaan in mijn persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). 

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld je naam en geboortedatum. Medische gegevens zijn de gegevens die een zorgverlener bijhoudt over jouw behandeling in jouw medisch dossier. Bijvoorbeeld de medicijnen die je slikt en bloeduitslagen.

Hierbij geef ik NaamZorgaanbieder toestemming om de gegevens die ik opvraag aan NaamLeverancierPGO, de aanbieder van mijn PGO, te sturen.

De volgende gegevens wil ik opvragen en in mijn PGO opslaan:
- NaamGegevensdienst
- NaamGegevensdienst

Nieuwe toelichting:

In een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kun je verbinding maken met de computer van jouw zorgaanbieder(s). Zoals van de huisarts of het ziekenhuis.

Natuurlijk wil je dat dit veilig gebeurt. Hiervoor heeft Stichting MedMij strenge regels gemaakt. PGO’s en zorgaanbieders met een MedMij-label volgen deze regels. Het MedMij-label betekent dat jij deze PGO op een veilige manier kunt verbinden met deze zorgaanbieders. En het betekent ook dat jouw gegevens veilig worden opgeslagen in jouw PGO.

Door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst is de zorgverlener, zoals je huisarts, verplicht om ervoor te zorgen dat ‘anderen’ (lees: jouw PGO) dan de patiënt (lees: jij) geen inlichtingen hebben over, inzage hebben in of een afschrift hebben van jouw medisch dossier, tenzij je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Wil je bij jouw zorgverlener gegevens opvragen om in jouw PGO te zetten? Dan moet je de zorgverlener hier toestemming voor geven. Je geeft dan toestemming voor de specifieke gegevens die hij of zij mag uitwisselen. Niet voor andere gegevens.

 • verwerkt in 1.6.0

Bevestigingsverklaring

Bevestigingsverklaring is in deze versie van het afsprakenstelsel gericht op het domein Zorg, omdat dit het enige domein is dat in deze versie van het afsprakenstelsel ondersteund wordt. Zodra een nieuw domein aan MedMij wordt toegevoegd, moet deze pagina herzien worden. Er moet dan een generieke tekst geschreven worden, of per domein wordt een tekst opgesteld.

De bevestigingsverklaring en de toelichting daarop zijn verplichte teksten die de Dienstverlener zorgaanbieder dient voor te leggen aan de Persoon bij het delen van gezondheidsgegevens met de Zorgaanbieder. Deze bevestigingsverklaring heeft betrekking op die gegevensuitwisseling. De verklaring is erop gericht om de Persoon te informeren over de voorgenomen uitwisseling van gegevens, en vast te stellen dat deze in overeenstemming met de wil van de Persoon plaatsvindt. Daarmee controleert de Persoon het verzoek dat de Dienstverlener persoon namens hem heeft gedaan voor het delen van een bepaald type gegevens (binnen een Gegevensdienst) met een specifieke Zorgaanbieder, voordat de Dienstverlener zorgaanbieder overgaat tot het autoriseren van de Dienstverlener persoon voor deze gegevensuitwisseling.

Bij de functie Delen staat beschreven hoe het proces rondom de bevestiging eruit ziet. De Dienstverlener zorgaanbieder implementeert de bevestigingsverklaring en toont deze aan de Persoon.

De bevestigingsverklaring en de toelichting zijn onderdeel van een verplicht bevestigingsscherm. De Dienstverlener zorgaanbieder dient de variabelen op dit scherm te vullen volgens verantwoordelijkheid core.usrint.103 1b op de pagina User interface (Autorisatieserver). De Dienstverlener zorgaanbieder blijft verantwoordelijk voor alle overige aspecten, zoals beveiliging van de webpagina.

Bijgesloten HTML en CSS bestanden zijn toegevoegd aan deze pagina als hulpmiddel bij de implementatie. Deze bestanden beschrijven de tekst en vormgeving van het scherm. Het is niet verplicht deze toe te passen. 

Het is toegestaan zinnen of elementen toe te voegen aan het scherm om te voldoen aan eventuele voorwaarden van een Authenticatieprovider. Dit mag niet ten koste gaan van de focus op de mogelijkheid om hier in te loggen, en moet ook aansluiten bij het gehanteerde taalniveau B1.

Nieuwe tekst:

Ik wil persoons- en medische gegevens delen met NaamZorgaanbieder. Jouw zorgverlener bepaalt daarna of hij deze informatie opneemt in jouw medisch dossier en/of gebruikt voor jouw behandeling.

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld je naam en geboortedatum. Medische gegevens zijn de gegevens die een zorgverlener bijhoudt over jouw behandeling. Bijvoorbeeld de medicijnen die je slikt en bloeduitslagen. 

Hierbij geef ik NaamLeverancierPGO, de aanbieder van mijn PGO, toestemming om de volgende gegevens te delen met NaamZorgaanbieder:

- NaamGegevensdienst
- NaamGegevensdienst

Nieuwe toelichting:

In een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kun je verbinding maken met de computer van jouw zorgaanbieder(s). Zoals van de huisarts of het ziekenhuis.

Natuurlijk wil je dat dit veilig gebeurt. Hiervoor heeft Stichting MedMij strenge regels gemaakt. PGO’s en zorgaanbieders met een MedMij-label volgen deze regels. Het MedMij-label betekent dat jij deze PGO op een veilige manier kunt verbinden met deze zorgaanbieders. En het betekent ook dat jouw gegevens veilig worden opgeslagen in jouw PGO.

NaamZorgaanbieder wil zeker weten dat je je persoons- en/of medische gegevens met hem wil delen. Na jouw toestemming worden de gegevens vanuit je PGO naar NaamZorgaanbieder gestuurd. Het is aan je zorgverlener om te beslissen of hij de informatie die je met hem deelt opneemt in je medisch dossier.

 • verwerkt in 1.6.0

Toestemmingsverklaring Abonneren

Toestemmingsverklaring Abonneren is in deze versie van het afsprakenstelsel gericht op het domein Zorg, omdat dit het enige domein is dat in deze versie van het afsprakenstelsel ondersteund wordt. Zodra een nieuw domein aan MedMij wordt toegevoegd, moet deze pagina herzien worden. Er moet dan een generieke tekst geschreven worden, of per domein wordt een tekst opgesteld.

Deze toestemmingsverklaring en de toelichting daarop zijn verplichte teksten die de Dienstverlener zorgaanbieder dient voor te leggen aan de Persoon bij het tot stand brengen van een Abonnement op gezondheidsgegevens (Notificaties) bij de Zorgaanbieder. Deze toestemmingsverklaring heeft betrekking op die gegevensuitwisseling. De verplichte toestemmingsverklaring volgt uit de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De Zorgaanbieder is verplicht ervoor te zorgen dat ‘anderen’ dan de patiënt geen inlichtingen hebben over, inzage hebben in of een afschrift hebben van het medisch dossier, tenzij hiervoor toestemming is verleend. Binnen het MedMij Afsprakenstelsel verstrekt de Zorgaanbieder door middel van de Dienstverlener zorgaanbieder gegevens aan de Dienstverlener persoon. Aangezien dit een 'andere' is dan de Persoon zelf, moet de Zorgaanbieder weten dat de persoon hiervoor toestemming heeft verleend. Bij de functie Abonneren staat beschreven hoe het proces rondom het geven van toestemming eruit ziet. De Dienstverlener zorgaanbieder implementeert de toestemmingsverklaring en toont deze aan de Persoon.

De toestemmingsverklaring en de toelichting zijn onderdeel van onderstaand verplichte toestemmingsscherm. De Dienstverlener zorgaanbieder dient de variabelen op dit scherm te vullen volgens verantwoordelijkheid ext.abo.usrint.102 1a op de pagina User interface (Autorisatieserver). De Dienstverlener zorgaanbieder blijft verantwoordelijk voor alle overige aspecten, zoals beveiliging van de webpagina.

De HTML- en CSS-bestanden om het scherm te kunnen gebruiken, zijn als bijlage toegevoegd aan deze pagina (). Deze bestanden beschrijven enkel de tekst en vormgeving van het scherm.

Het is toegestaan zinnen of elementen toe te voegen aan het scherm om te voldoen aan eventuele voorwaarden van een Authenticatieprovider. Dit mag niet ten koste gaan van de focus op de mogelijkheid om hier in te loggen, en moet ook aansluiten bij het gehanteerde taalniveau B1.

Nieuwe tekst:

Hierbij geef ik NaamZorgaanbieder toestemming om NaamLeverancierPGO, de aanbieder van mijn PGO, een melding te sturen als er iets wijzigt in de gegevens die NaamZorgaanbieder over mij bijhoudt.

Het gaat hierbij om meldingen over veranderingen in:
- NaamGegevensdienst

Ik geef deze toestemming voor de komende Duur dagen. Let op, NaamZorgaanbieder mag en kan deze periode korter maken.

Nieuwe toelichting:

In een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kun je verbinding maken met de computer van jouw zorgaanbieder(s). Zoals van de huisarts of het ziekenhuis.

Natuurlijk wil je dat dit veilig gebeurt. Hiervoor heeft Stichting MedMij strenge regels gemaakt. PGO’s en zorgaanbieders met een MedMij-label volgen deze regels. Het MedMij-label betekent dat jij deze PGO op een veilige manier kunt verbinden met deze zorgaanbieders. En het betekent ook dat jouw gegevens veilig worden opgeslagen in jouw PGO.

Door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst is de zorgverlener, zoals je huisarts, verplicht om ervoor te zorgen dat ‘anderen’ (lees: jouw PGO) dan de patiënt (lees: jij) geen inlichtingen hebben over, inzage hebben in of een afschrift hebben van jouw medisch dossier, tenzij je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Wil je dat jouw zorgaanbieder meldingen over veranderingen in jouw medische gegevens naar jouw PGO stuurt? Dan moet je de zorgverlener hier toestemming voor geven.

Nadat je toestemming hebt gegeven, zal jouw PGO de zorgaanbieder vragen om de komende tijd meldingen te geven als er iets wijzigt in de gegevens die hij over je bijhoudt. Let op! Jouw zorgaanbieder mag ook nee zeggen op jouw vraag, en mag ook een kortere periode aanhouden dan je hebt gevraagd.

 • verwerkt in 1.6.0

Beëindigingsverklaring Abonnement

Beëindigingsverklaring Abonnement is in deze versie van het afsprakenstelsel gericht op het domein Zorg, omdat dit het enige domein is dat in deze versie van het afsprakenstelsel ondersteund wordt. Zodra een nieuw domein aan MedMij wordt toegevoegd, moet deze pagina herzien worden. Er moet dan een generieke tekst geschreven worden, of per domein wordt een tekst opgesteld.

Deze beëindigingsverklaring en de toelichting daarop zijn verplichte teksten die de Dienstverlener zorgaanbieder dient voor te leggen aan de Persoon bij het beëindigen van een Abonnement op gezondheidsgegevens (Notificaties) bij de Zorgaanbieder. Deze beëindigingsverklaring heeft betrekking op die gegevensuitwisseling. De verplichte beëindigingsverklaring volgt uit de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De Zorgaanbieder is verplicht ervoor te zorgen dat ‘anderen’ dan de patiënt geen inlichtingen hebben over, inzage hebben in of een afschrift hebben van het medisch dossier, tenzij hiervoor toestemming is verleend. Binnen het MedMij Afsprakenstelsel verstrekt de Zorgaanbieder door middel van de Dienstverlener zorgaanbieder gegevens aan de Dienstverlener persoon. Aangezien dit een 'andere' is dan de Persoon zelf, moet de Zorgaanbieder weten dat de persoon hiervoor de toestemming heeft ingetrokken. Bij de UC Abonneren staat beschreven hoe het proces rondom het intrekken van de toestemming eruit ziet. De Dienstverlener zorgaanbieder implementeert de beëindigingsverklaring en toont deze aan de Persoon.

De beëindigingsverklaring en de toelichting zijn onderdeel van onderstaand verplichte toestemmingsscherm. De Dienstverlener zorgaanbieder dient de variabelen op dit scherm te vullen volgens verantwoordelijkheid ext.abo.usrint.102 1a op de pagina User interface (Autorisatieserver). De Dienstverlener zorgaanbieder blijft verantwoordelijk voor alle overige aspecten, zoals beveiliging van de webpagina. 

De HTML- en CSS-bestanden om het scherm te kunnen gebruiken, zijn als bijlage toegevoegd aan deze pagina (). Deze bestanden beschrijven enkel de tekst en vormgeving van het scherm.

Het is toegestaan zinnen of elementen toe te voegen aan het scherm om te voldoen aan eventuele voorwaarden van een Authenticatieprovider. Dit mag niet ten koste gaan van de focus op de mogelijkheid om hier in te loggen, en moet ook aansluiten bij het gehanteerde taalniveau B1.

Nieuwe tekst:

Eerder heb ik NaamZorgaanbieder toestemming gegeven om NaamLeverancierPGO, de aanbieder van mijn PGO, meldingen te sturen als er iets wijzigt in de gegevens die NaamZorgaanbieder over mij bijhoudt. 

Het gaat hierbij om meldingen over veranderingen in:
- NaamGegevensdienst

Hierbij trek ik deze toestemming in. NaamZorgaanbieder mag mij geen meldingen meer sturen.

Nieuwe toelichting:

In een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kun je verbinding maken met de computer van jouw zorgaanbieder(s). Zoals van de huisarts of het ziekenhuis.

Natuurlijk wil je dat dit veilig gebeurt. Hiervoor heeft Stichting MedMij strenge regels gemaakt. PGO’s en zorgaanbieders met een MedMij-label volgen deze regels. Het MedMij-label betekent dat jij deze PGO op een veilige manier kunt verbinden met deze zorgaanbieders. En het betekent ook dat jouw gegevens veilig worden opgeslagen in jouw PGO.

Door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst is de zorgverlener, zoals je huisarts, verplicht om ervoor te zorgen dat ‘anderen’ (lees: jouw PGO) dan de patiënt (lees: jij) geen inlichtingen hebben over, inzage hebben in of een afschrift hebben van jouw medisch dossier, tenzij je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Eerder had je toestemming gegeven aan jouw zorgverlener om meldingen over veranderingen in jouw medische gegevens naar jouw PGO te sturen. Die toestemming trek je hierbij in. Jouw zorgverlener mag jou geen meldingen meer sturen.

 • verwerkt in 1.6.0

Notificatie van Persoon

Deze pagina bevat teksten die de Dienstverlener persoon dient voor te leggen aan de Persoon wanneer zij Persoon tekstueel op de hoogte stelt van de ontvangst van een Notificatie van de Dienstverlener aanbieder, in het kader van de functie Notificeren.

Deze release van het afsprakenstelsel kent twee typen Notificatie:

 1. inhoudelijke Notificaties, waarmee wordt aangegeven dat er nieuwe (gezondheids)informatie beschikbaar is gekomen bij een Aanbieder. Deze Notificaties horen bij de hoofdfunctie Uitwisseling;
 2. abonnements-Notificaties, waarmee een bestaand Abonnement namens de Aanbieder wordt beëindigd. Deze Notificaties horen bij de hoofdfunctie Regie.

Verplichte tekst voor inhoudelijke Notificaties — uitgebreide versie

Je hebt eerder afgesproken dat NaamAanbieder een melding stuurt aan NaamLeverancierPGO, de aanbieder van jouw PGO, als er veranderingen zijn in de gegevens die NaamAanbieder van je bijhoudt. 

De volgende gegevens zijn veranderd:
- NaamGegevensdienst

Ga naar jouw PGO om de nieuwe gegevens op te halen.

Verplichte tekst voor abonnements-Notificaties — uitgebreide versie

Je hebt eerder afgesproken dat NaamAanbieder een melding stuurt aan NaamLeverancierPGO, de aanbieder van jouw PGO, als er veranderingen zijn in de gegevens die NaamAanbieder van je bijhoudt.

NaamAanbieder geeft over veranderingen in de volgende gegevens vanaf nu geen meldingen meer door:
- NaamGegevensdienst

Ga voor meer informatie naar jouw PGO.

Verplichte tekst voor inhoudelijke Notificaties — korte versie

Je hebt eerder afgesproken dat NaamLeverancierPGO, de aanbieder van jouw PGO, meldingen ontvangt als er veranderingen zijn in je gegevens.

Er is een melding dat er gegevens zijn veranderd. Ga naar jouw PGO om de nieuwe gegevens op te halen.

Verplichte tekst voor abonnements-Notificaties — korte versie

Een van jouw zorgaanbieders heeft bij NaamLeverancierPGO, de aanbieder van jouw PGO, aangegeven te stoppen met het melden van veranderingen in jouw gegevens.

Ga voor meer informatie naar jouw PGO.

 • verwerkt in 1.6.0

Principe's

N.v.t.

Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

Géén nieuwe (privacy)risico's van toepassing.

Bijlagen

  File Modified

PNG File MedMij label_metpayoff_2022.png

Mar 22, 2022 by Ron van Holland

PNG File image2022-3-22_15-20-37.png

Mar 22, 2022 by Ron van Holland

ZIP Archive Logo Medmij-label 2022.zip

Mar 22, 2022 by Ron van Holland

ZIP Archive MedMij schermen 20-04-2022.zip

Apr 20, 2022 by Ron van Holland

PNG File image2022-4-20_9-19-37.png

Apr 20, 2022 by Ron van Holland

PNG File image2022-4-20_9-20-46.png

Apr 20, 2022 by Ron van Holland

PNG File image2022-4-20_9-21-55.png

Apr 20, 2022 by Ron van Holland

PNG File image2022-4-20_9-23-20.png

Apr 20, 2022 by Ron van Holland

PNG File image2022-4-20_9-24-37.png

Apr 20, 2022 by Ron van Holland

PNG File image2022-4-20_9-25-57.png

Apr 20, 2022 by Ron van Holland

ZIP Archive MedMij schermen.zip

Apr 20, 2022 by Martin Wilmink

Goedkeuring

BeoordelaarDatumToelichtingBeoordelaarDatumToelichting
Productmanager Stichting MedMij

Productmanager Beheerorganisatie

Leadarchitect Stichting MedMij

Leadarchitect Beheerorganisatie

Ontwerpteam




Deelnemersraad

Eigenaarsraad