Document toolboxDocument toolbox

RFC0069 Losse functiebeschrijvingen voor authenticeren en autoriseren

Samenvatting

Waarom is deze RFC nodig?In het kader van meer gebruiksvriendelijkheid in de toekomst moet het mogelijk zijn als gebruiker om met 1 x autoriseren meerdere gegevensdiensten bij meerdere  aanbieders bij verschillende DVA's op te halen. 
OplossingsrichtingDe rollen Resource Server en Authorization Server worden van elkaar gescheiden. De processen worden apart beschreven.
RACI
 • Responsible:
  • Lead architect
 • Accountable:
  • Product management
 • Consulted
  • Ontwikkelteam (ontwikkeling@medmij.nl)
  • Security Management (secmgt@medmij.nl)
  • Acceptatie (acceptatie@medmij.nl)
  • Stelselregie
  • Deelnemers (Expertgroepsessie)
 • Informed
  • Communicatie
  • Loket (info@medmij.nl)
  • Leveranciersmanagement
Aanpassing vanProcessen los van elkaar beschrijven in versie 1.6
Impact op rollenDVA
Impact op beheerN.v.t.
Impact op RnAN.v.t.
Impact op AcceptatieN.v.t.
PIA noodzakelijkN.v.t.
Gerelateerd aan (Andere RFCs, PIM issues)
ImplementatietermijnAF 1.6
Motivatie verkorte RFC procedure (patch)N.v.t.

2. Uitwerking epic


3. Wijzigingen afsprakenstelsel


. Principe's

Principe
Principe

1 Het MedMij-netwerk is zoveel mogelijk gegevensneutraal

 •  
11 Stelselfuncties worden vanaf de start ingevuld
 •  
2 Dienstverleners zijn transparant over de gegevensdiensten 
 •  
12 Het afsprakenstelsel is een groeimodel
 •  
Dienstverleners concurreren op de functionaliteiten
 •  
13 Ontwikkeling geschiedt in een half-open proces met verschillende stakeholders
 •  
Dienstverleners zijn aanspreekbaar door de gebruiker
 •  
14 Uitwisseling is een keuze
 •  
De persoon wisselt gegevens uit met de zorgaanbieder
 •  
15 Het MedMij-netwerk is gebruiksrechten-neutraal
 •  
MedMij spreekt alleen af wat nodig is
 •  
16 De burger regisseert zijn gezondheidsinformatie als uitgever
 •  
De persoon en de zorgaanbieder kiezen hun eigen dienstverlener
 •  
17 Aan de persoonlijke gezondheidsomgeving zelf worden eisen gesteld
 •  
De dienstverleners zijn deelnemers van het afsprakenstelsel
 •  
18 Afspraken worden aantoonbaar nageleefd en gehandhaafd
 •  
10 Alleen de dienstverleners oefenen macht uit over persoonsgegevens bij de uitwisseling
 •  
19 Het afsprakenstelsel snijdt het gebruik van normen en standaarden op eigen maat
 •  
Toelichting


5. Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

Dreiging

Kans

Impact

DreigingsID (intern)

Maatregelen6. BijlagenNog geen bestanden gedeeld hier.


 • Sleep hier je bestanden naartoe of bladeren 


7. Goedkeuring

Beoordelaar

Datum

Toelichting

Beoordelaar

Datum

Toelichting

Productmanager Stichting MedMij

Productmanager Beheerorganisatie

Leadarchitect Stichting MedMij

Leadarchitect Beheerorganisatie

Ontwerpteam
Deelnemersraad

Eigenaarsraad

Samenvatting

Waarom is deze RFC nodig?In het kader van meer gebruiksvriendelijkheid in de toekomst moet het mogelijk zijn als gebruiker om met 1 x autoriseren meerdere gegevensdiensten bij meerdere  aanbieders bij verschillende DVA's op te halen. 
OplossingsrichtingDe rollen Resource Server en Authorization Server worden van elkaar gescheiden. De processen worden apart beschreven.
RACI
 • Responsible:
  • Lead architect
 • Accountable:
  • Product management
 • Consulted
  • Ontwikkelteam (ontwikkeling@medmij.nl)
  • Security Management (secmgt@medmij.nl)
  • Acceptatie (acceptatie@medmij.nl)
  • Stelselregie
  • Deelnemers (Expertgroepsessie)
 • Informed
  • Communicatie
  • Loket (info@medmij.nl)
  • Leveranciersmanagement
Aanpassing vanProcessen los van elkaar beschrijven in versie 1.6
Impact op rollenDVA
Impact op beheerN.v.t.
Impact op RnAN.v.t.
Impact op AcceptatieN.v.t.
PIA noodzakelijkN.v.t.
Gerelateerd aan (Andere RFCs, PIM issues)
ImplementatietermijnAF 1.6
Motivatie verkorte RFC procedure (patch)N.v.t.

2. Uitwerking epic


3. Wijzigingen afsprakenstelsel


. Principe's

Principe
Principe

1 Het MedMij-netwerk is zoveel mogelijk gegevensneutraal

 •  
11 Stelselfuncties worden vanaf de start ingevuld
 •  
2 Dienstverleners zijn transparant over de gegevensdiensten 
 •  
12 Het afsprakenstelsel is een groeimodel
 •  
Dienstverleners concurreren op de functionaliteiten
 •  
13 Ontwikkeling geschiedt in een half-open proces met verschillende stakeholders
 •  
Dienstverleners zijn aanspreekbaar door de gebruiker
 •  
14 Uitwisseling is een keuze
 •  
De persoon wisselt gegevens uit met de zorgaanbieder
 •  
15 Het MedMij-netwerk is gebruiksrechten-neutraal
 •  
MedMij spreekt alleen af wat nodig is
 •  
16 De burger regisseert zijn gezondheidsinformatie als uitgever
 •  
De persoon en de zorgaanbieder kiezen hun eigen dienstverlener
 •  
17 Aan de persoonlijke gezondheidsomgeving zelf worden eisen gesteld
 •  
De dienstverleners zijn deelnemers van het afsprakenstelsel
 •  
18 Afspraken worden aantoonbaar nageleefd en gehandhaafd
 •  
10 Alleen de dienstverleners oefenen macht uit over persoonsgegevens bij de uitwisseling
 •  
19 Het afsprakenstelsel snijdt het gebruik van normen en standaarden op eigen maat
 •  
Toelichting


5. Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

Dreiging

Kans

Impact

DreigingsID (intern)

Maatregelen6. BijlagenNog geen bestanden gedeeld hier.


 • Sleep hier je bestanden naartoe of bladeren 


7. Goedkeuring

Beoordelaar

Datum

Toelichting

Beoordelaar

Datum

Toelichting

Productmanager Stichting MedMij

Productmanager Beheerorganisatie

Leadarchitect Stichting MedMij

Leadarchitect Beheerorganisatie

Ontwerpteam
Deelnemersraad

Eigenaarsraad