Document toolboxDocument toolbox

RFC0078 Visualisatie nieuwe structuur 1.5

1. Samenvatting

Waarom is deze RFC nodig?

Continuïteit presentatie en look & feel over publicaties rond het afsprakenstel heen.

Oplossingsrichting

De voor versie 1.5. gemaakte structuur van het regiemodel voor de openbare MedMij website overnemen in versie 1.6

RACI
 • Responsible: Team ontwikkeling, Lead Architect  
 • Accountable: Product Management
 • Consulted
  • Ontwikkelteam (ontwikkeling@medmij.nl)
  • Security Management (secmgt@medmij.nl)
  • Acceptatie (acceptatie@medmij.nl)
  • Stelselregie
  • Deelnemers (Expertgroepsessie)
 • Informed 
  • Communicatie (communicatie Stichting MedMij)
  • Loket (info@medmij.nl) (to do)
  • Leveranciersmanagement (to do)


Aanpassing van

Structuur  

Impact op rollen

N.V.T.

Impact op beheer

N.V.T.

Impact op RnA

N.V.T.

Impact op Acceptatie

N.V.T.

PIA noodzakelijkN.V.T.
Gerelateerd aan (Andere RFCs, PIM issues)

N.V.T.

Implementatietermijn

Standaard release interval, vanaf versie 1.6 beschikbaar, correctie op 1.5.1. op hetzelfde moment

Motivatie verkorte RFC procedure (patch)

N.V.T.

2. Uitwerking


Probleem:

Verschillende vormen en structuur in communicatiekanalen kan de leesbaarheid verminderen. Tevens vergt het extra handelingen bij wijzigingen en nieuwe releases van net afsprakenstelsel.

2.1. Oplossingsrichting

Gelijk trekken waar mogelijk van de content over de verschillende communicatiekanalen. Te beginne met het afsprakenstelsel in Confluence en de visualisering op de website van Stichting MedMij.


A. Huidige tekst Afsprakenset kent geen visualisering.


Toevoegen voor Leeswijzer:

De structuur van het afsprakenstelsel is boven weergegeven. Van binnen naar buiten zien we:

 • De Architectuur en technische specificaties vanuit het Regiemodel.
 • De Core voor de verplichte onderdelen.
 • Extensies voor de optionele onderdelen.
 • De beschikbare domeinen, voor nu alleen het zorgdomein.

Dit geheel is omgeven door Grondslagen, Juridische Context, Normenkader en Beleid.


 • ingevoerd in 1.6.0
 • ingevoerd in 1.5.1-correctie
 •  


B. Huidige tekst Coördinatie, regie en uitwisseling zijn plaatje en tabel met linkjes naar betreffende onderdelen van elkaar gescheiden.

Dit figuur vervangen door nieuw figuur.

CRU-2.png


Nieuwe figuur is:

 

 • ingevoerd in 1.6.0
 • ingevoerd in 1.5.1-correctie
 •  

HTML code te vinden op: https://medmij.dpipreview.nl/afsprakenstelsel-regiemodel/ incl. linkjes.

Rechts boven in vlakje Opvragen mist een linkje van Machtigen naar betreffende onderdeel in afsprakenstelsel.

Mist trouwens ook in tabel van 1.5.1. Correctie op 1.5.1. uitvoeren.

 • ingevoerd in 1.6.0
 • ingevoerd in 1.5.1-correctie
 •  

Opmerking: Consequenties andere RFC's zijn niet meegenomen. Bij volgorde aanbrengen wijzigingen vanuit geaccepteerde RFC's deze als eerste uitvoeren.

3. Principe's

Principe
Principe
Principe
Principe

1 Het MedMij-netwerk is zoveel mogelijk gegevensneutraal

 •  
11 Stelselfuncties worden vanaf de start ingevuld
 •  
2 Dienstverleners zijn transparant over de gegevensdiensten 
 •  
12 Het afsprakenstelsel is een groeimodel
 •  
Dienstverleners concurreren op de functionaliteiten
 •  
13 Ontwikkeling geschiedt in een half-open proces met verschillende stakeholders
 •  
Dienstverleners zijn aanspreekbaar door de gebruiker
 •  
14 Uitwisseling is een keuze
 •  
De persoon wisselt gegevens uit met de zorgaanbieder
 •  
15 Het MedMij-netwerk is gebruiksrechten-neutraal
 •  
MedMij spreekt alleen af wat nodig is
 •  
16 De burger regisseert zijn gezondheidsinformatie als uitgever
 •  
De persoon en de zorgaanbieder kiezen hun eigen dienstverlener
 •  
17 Aan de persoonlijke gezondheidsomgeving zelf worden eisen gesteld
 •  
De dienstverleners zijn deelnemers van het afsprakenstelsel
 •  
18 Afspraken worden aantoonbaar nageleefd en gehandhaafd
 •  
10 Alleen de dienstverleners oefenen macht uit over persoonsgegevens bij de uitwisseling
 •  
19 Het afsprakenstelsel snijdt het gebruik van normen en standaarden op eigen maat
 •  
Toelichting


4. Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

Dreiging

Kans

Impact

DreigingsID (intern)

Maatregelen


5. Bijlagen • Sleep hier je bestanden naartoe of bladeren


6. Goedkeuring

Beoordelaar

Datum

Toelichting

Beoordelaar

Datum

Toelichting

Productmanager Stichting MedMij

Productmanager Beheerorganisatie

Leadarchitect Stichting MedMij

Leadarchitect Beheerorganisatie

Ontwerpteam
Deelnemersraad

Eigenaarsraad