Document toolboxDocument toolbox

RFC0079 Versienummers afsprakenstelsel verwijderen uit bestanden en bestandsnamen

Samenvatting

Waarom is deze RFC nodig?

Door het gebruik van het versienummer van het afsprakenstelsel in de naam en inhoud van verschillende bestanden, moeten deze bestanden bij iedere nieuwe release worden aangepast. Dit kost onnodig veel tijd en is foutgevoelig doordat dit snel vergeten kan worden.

Oplossingsrichting

De namen en inhoud van de (voorbeeld) XML en XSD bestanden verwijzen niet meer naar de versie van het afsprakenstelsel.

RACI
 • Responsible:
  • Team ontwikkeling
 • Accountable:
  • Product Management
 • Consulted
  • Deelnemers
  • Communicatie
 • Informed
Aanpassing van
Extensie vertegenwoordiging
Impact op rollen
DVA
Impact op beheer

-

Impact op RnA

-

Impact op Acceptatie

-

PIA noodzakelijk-
Gerelateerd aan (Andere RFCs, PIM issues)

-

Implementatietermijn

1.6.0

Uitwerking

OudNieuw
Lijst of rapportBestandsnaamReleaseVersie bestand
Whitelist

2

13

Zorgaanbiederslijst

3

12

OAuthclientlist5

14

Gegevensdienstnamenlijst

1

11
Beheerrapport27
Portabiliteitsrapport18
Zorgaanbiederskoppellijst14
Lijst of rapportBestandsnaamReleaseVersie bestand
Whitelist

2

13

Zorgaanbiederslijst

3

12

OAuthclientlist5

14

Gegevensdienstnamenlijst

1

11
Beheerrapport27
Portabiliteitsrapport18
Zorgaanbiederskoppellijst14
LijstBestandsnaamVersie voorbeeldbestand

Behorend bij XML-schema van de lijst met releasenummer

Whitelist

9

2
Zorgaanbiederslijst93
OAuthclientlist115
Gegevensdienstnamenlijst81
Beheerrapport92
Portabiliteitsrapport91
Zorgaanbiederkoppellijst51
LijstBestandsnaamVersie voorbeeldbestand

Behorend bij XML-schema van de lijst met releasenummer

Whitelist

9

2
Zorgaanbiederslijst93
OAuthclientlist115
Gegevensdienstnamenlijst81
Beheerrapport92
Portabiliteitsrapport91
Zorgaanbiederkoppellijst51
op pagina: Aanvullende auditverklaring en onderbouwende rapportage

Ondertekening

Hierbij verklaren ondergetekenden (auditor en vertegenwoordiger CBI) dat bovengenoemde Organisatie wel/niet voldoet aan het aanvullend normenkader informatiebeveiliging, release 1.5.1 MedMij Afsprakenstelsel, zoals door Stichting MedMij is uitgegeven.

Ondertekening

Hierbij verklaren ondergetekenden (auditor en vertegenwoordiger CBI) dat bovengenoemde Organisatie wel/niet voldoet aan het aanvullend normenkader informatiebeveiliging van de hieronder genoemde versie van het MedMij Afsprakenstelsel, zoals door Stichting MedMij is uitgegeven.(Versie van het afsprakenstelsel)

Opruimen oude versies

Na het doorvoeren van bovenstaande aanpassingen, de oude niet meer gebruikte files verwijderen.

 • in 1.6.0 versie de niet meer actieve bestanden verwijderen.

Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

DreigingKansImpactDreigingsID (intern)Maatregelen
-

-

---

Goedkeuring

BeoordelaarDatumToelichtingBeoordelaarDatumToelichting
Productmanager Stichting MedMij

Productmanager Beheerorganisatie

Leadarchitect Stichting MedMij

Leadarchitect Beheerorganisatie

Ontwerpteam
Deelnemersraad

Eigenaarsraad