Document toolboxDocument toolbox

RFC0080 Tekst correcties MedMij Extensies na publicatie 1.6.0

Samenvatting

Waarom is deze RFC nodig?

Tekst correcties MedMij Extensies, informatie op acceptatie proces (na publicatie 1.6.0)

Oplossingsrichting

Tekstuele aanpassingen tbv verduidelijking van de bestaande eisen en toelichtingen

RACI
 • Responsible: Team ontwikkeling, Lead Architect  
 • Accountable: Product Management
 • Consulted
  • Ontwikkelteam (ontwikkeling@medmij.nl)
  • Security Management (secmgt@medmij.nl)
  • Acceptatie (acceptatie@medmij.nl)
  • Stelselregie
  • Deelnemers (Expertgroepsessie) (TBD)
 • Informed
  • Communicatie
  • Loket (info@medmij.nl)
  • Leveranciersmanagement


Aanpassing van

1.6.0-correcties + 202211-1

Impact op rollen

N.V.T.

Impact op beheer

N.V.T.

Impact op RnA

N.V.T.

Impact op Acceptatie

Brengt tekst in lijn met 1.6 acceptatie proces

PIA noodzakelijkN.V.T.
Gerelateerd aan (Andere RFCs, PIM issues)

N.V.T.

ImplementatietermijnT.B.D.


Motivatie verkorte RFC procedure (patch)T.B.D.


Uitwerkingen:


 Vraag vanuit acceptatie team 

Ik zie in het afsprakenstelsel 1.6.0 de volgende opmerking:

“Deze extensie is beschreven als optionele functionaliteit die geen impact heeft op de interoperabiliteit tussen deelnemers die dit (nog) niet ondersteunen. Het is daarom ook nog geen onderdeel van het acceptatieproces.”

We toetsen dit wel vanaf 1.6.0.

Locatie: .Extensie Vertegenwoordiging v1.6.0-correcties

Deze extensie is beschreven als optionele functionaliteit die geen impact heeft op de interoperabiliteit tussen deelnemers die dit (nog) niet ondersteunen. Het is daarom ook nog geen onderdeel van het acceptatieproces.


 Assessment:

Met de publicatie van 1.6.0 (MMOptioneel) zijn de beschreven Extensies onderdeel geworden van het acceptatie proces.

Deze zin staat nu alleen bij de Extensie 'Vertegenwoordiging', echter dit is generiek voor alle optioneel aangeboden Extensie functionaliteiten.

Tekst aanpassing gewenst en verplaatsen naar MedMij Extensies introductie pagina

 Toevoegen: (Voorstel Tekst aanpassing)

Locatie: .MedMij Extensies v1.6.0-correcties

Informatie

Deze extensies  zijn beschreven als optionele functionaliteit die geen impact heeft op de interoperabiliteit tussen deelnemers die dit (nog) niet ondersteunen.

Wanneer een aanbieder één of meer optionele functionaliteiten wil aanbieden, vormt dit onderdeel van het acceptatieproces. 

 • Toevoegen in 1.6.0-correcties
 • Toevoegen in 202211-1

Verwijderen:

Locatie: .Extensie Vertegenwoordiging v1.6.0-correcties

Onderstaand Informatie blok verwijderen

Deze extensie is beschreven als optionele functionaliteit die geen impact heeft op de interoperabiliteit tussen deelnemers die dit (nog) niet ondersteunen. Het is daarom ook nog geen onderdeel van het acceptatieproces.

 • Verwijderd in 1.6.0-correcties
 • Verwijderd in 202211-1Principe's

Principe
Principe

1 Het MedMij-netwerk is zoveel mogelijk gegevensneutraal

 •  
11 Stelselfuncties worden vanaf de start ingevuld
 •  
2 Dienstverleners zijn transparant over de gegevensdiensten 
 •  
12 Het afsprakenstelsel is een groeimodel
 •  
Dienstverleners concurreren op de functionaliteiten
 •  
13 Ontwikkeling geschiedt in een half-open proces met verschillende stakeholders
 •  
Dienstverleners zijn aanspreekbaar door de gebruiker
 •  
14 Uitwisseling is een keuze
 •  
De persoon wisselt gegevens uit met de zorgaanbieder
 •  
15 Het MedMij-netwerk is gebruiksrechten-neutraal
 •  
MedMij spreekt alleen af wat nodig is
 •  
16 De burger regisseert zijn gezondheidsinformatie als uitgever
 •  
De persoon en de zorgaanbieder kiezen hun eigen dienstverlener
 •  
17 Aan de persoonlijke gezondheidsomgeving zelf worden eisen gesteld
 •  
De dienstverleners zijn deelnemers van het afsprakenstelsel
 •  
18 Afspraken worden aantoonbaar nageleefd en gehandhaafd
 •  
10 Alleen de dienstverleners oefenen macht uit over persoonsgegevens bij de uitwisseling
 •  
19 Het afsprakenstelsel snijdt het gebruik van normen en standaarden op eigen maat
 •  
Toelichting


Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

 • Risico wordt ingeschat als nihil. Deze RFC omvat alleen het toevoegen van een weggevallen tekstregel, geen inhoudelijke aanpassing van het MEdMij stelsel.
DreigingKansImpactDreigingsID (intern)Maatregelen

Bijlagen

  File Modified
No files shared here yet.

Goedkeuring

BeoordelaarDatumToelichtingBeoordelaarDatumToelichting
Productmanager Stichting MedMij

Productmanager Beheerorganisatie

Leadarchitect Stichting MedMij

Leadarchitect Beheerorganisatie

Ontwerpteam
Deelnemersraad

Eigenaarsraad