Document toolboxDocument toolbox

RFC0074 Wijzigingen Catalogus voor release 1.6.0 van het afsprakenstelsel

Samenvatting

Waarom is deze RFC nodig?

Bij iedere nieuwe periodieke release van afsprakenstelsel hoort ook het aanpassen van de Catalogus en het aanmaken van de gebruiksvriendelijke weergave.

Oplossingsrichting

Vanaf versie 1.6.0 van het afsprakenstelsel kunnen we werken met een ontwikkelingsspace waarop verschillende versies van de Catalogus geredigeerd kunnen worden. Op deze nieuwe space worden de nieuwe bestanden en weergaves geplaatst, zodat deze op 30 april gepubliceerd kunnen worden.

RACI
    • Deelnemers (Expertgroepsessie)
Aanpassing van
De Catalogus en de gebruiksvriendelijke weergave
Impact op rollen
-
Impact op beheer

-

Impact op RnA

-

Impact op Acceptatie

-

PIA noodzakelijk-
Gerelateerd aan (Andere RFCs, PIM issues)

-

Implementatietermijn

1.6.0

Uitwerking

XML

In de XML van de catalogus wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd, waardoor versie 27 van de XML ontstaat:

  • Datumstempel: Dit wordt de datum van de laatste wijziging.
  • Volgnummer: Dit wordt 27
  • Interfaceversies: Bij de gegevensdiensten, waarop dit van toepassing is, wordt een interfaceversie 1.6.0 toegevoegd.

Gebruiksvriendelijke weergave

Gebruikmakend van de beschikbaar XSLt worden voor de drie varianten (actueel, aankomend en verlopen) de pagina's aangemaakt. Deze nieuwe inhoud vervangt de oude in de space op Confluence.


Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

DreigingKansImpactDreigingsID (intern)Maatregelen
-

-

---

Goedkeuring

BeoordelaarDatumToelichtingBeoordelaarDatumToelichting
Productmanager Stichting MedMij

Productmanager Beheerorganisatie

Leadarchitect Stichting MedMij

Leadarchitect Beheerorganisatie

Ontwerpteam
Deelnemersraad

Eigenaarsraad