Document toolboxDocument toolbox

Vervallen op 14 mei 2022

User interface (Autorisatieserver)

Het user interface hoort bij de hoofdfunctie Regie.

NaamZorgaanbieder, NaamGegevensdienst en NaamLeverancierPGO zijn placeholders, zoals opgenomen in de Toestemmingsverklaring en de Bevestigingsverklaring.

Duur is een placeholder, zoals opgenomen in de Toestemmingsverklaring Abonneren.

1.Het welkomstscherm dat aan de Zorggebruiker wordt gepresenteerd bij ontvangst op de Autorisatieserver in de UCI VerzamelenUCI Delen en UCI Abonneren en staat gespecificeerd op de pagina Landingspagina. Daarbij geldt dat:
 • de gebruikersvriendelijke weergave van de identiteit van de Zorgaanbieder (NaamZorgaanbieder) wordt bepaald door de betreffende Dienstverlener Zorgaanbieder, in haar dienstverleningsrelatie met de betreffende Zorgaanbieder;
2.Het Annuleringsscherm, dat aan de Zorggebruiker wordt gepresenteerd na afbreken van de authenticatie in de UCI VerzamelenUCI Delen en UCI Abonneren en staat gespecificeerd op de pagina Annuleringspagina. Daarbij geldt dat:
 • de gebruikersvriendelijke weergave van de identiteit van de Zorgaanbieder (NaamZorgaanbieder) wordt bepaald door de betreffende Dienstverlener Zorgaanbieder, in haar dienstverleningsrelatie met de betreffende Zorgaanbieder;
2a.De vraag die aan de Zorggebruiker gesteld moet worden in de stap "autoriseer" in UCI Verzamelen staat gespecificeerd op de pagina Toestemmingsverklaring. Daarbij geldt dat:
 • de gebruikersvriendelijke weergave van de identiteit van de Zorgaanbieder (NaamZorgaanbieder) wordt bepaald door de betreffende Dienstverlener Zorgaanbieder, in haar dienstverleningsrelatie met de betreffende Zorgaanbieder;
 • de gebruikersvriendelijke weergave van de Gegevensdienst (NaamGegevensdienst) wordt betrokken uit de scope die de Authorization Server in de allereerste stap van de flow heeft gekregen, die overeenkomt met de Weergavenaam die bij de betreffende Gegevensdienst in de Gegevensdienstnamenlijst is opgenomen;
 • de gebruikersvriendelijke weergave van de identiteit van de Uitgever (NaamLeverancierPGO) wordt betrokken uit de OAuth Client List, op basis van de redirect_uri (van OAuth) die in stap 1 is verkregen.
2b.De vraag die aan de Zorggebruiker gesteld moet worden in de stap "bevestig" in UCI Delen staat gespecificeerd op de pagina Bevestigingsverklaring. Daarbij geldt dat:
 • de gebruikersvriendelijke weergave van de identiteit van de Zorgaanbieder (NaamZorgaanbieder) wordt bepaald door de betreffende Dienstverlener Zorgaanbieder, in haar dienstverleningsrelatie met de betreffende Zorgaanbieder;
 • de gebruikersvriendelijke weergave van de Gegevensdienst (NaamGegevensdienst) wordt betrokken uit de scope die de Authorization Server in de allereerste stap van de flow heeft gekregen, die overeenkomt met de Weergavenaam die bij de betreffende Gegevensdienst in de Gegevensdienstnamenlijst is opgenomen;
 • de gebruikersvriendelijke weergave van de identiteit van de Uitgever (NaamLeverancierPGO) wordt betrokken uit de OAuth Client List, op basis van de redirect_uri (van OAuth) die in stap 1 is verkregen.
2c.De vraag die aan de Zorggebruiker gesteld moet worden in de stap "autoriseer" in UCI Abonneren staat gespecificeerd op de pagina Toestemmingsverklaring Abonneren. Daarbij geldt dat:
 • de gebruikersvriendelijke weergave van de identiteit van de Zorgaanbieder (NaamZorgaanbieder) wordt bepaald door de betreffende Dienstverlener Zorgaanbieder, in haar dienstverleningsrelatie met de betreffende Zorgaanbieder;
 • de aangeboden looptijd van het Abonnement (Duur) door de beleid van de Zorgaanbieder wordt bepaald, op basis van de door de Persoon gevraagde looptijd, en nooit langer dan de maximale looptijd die in de Catalogus bij de betreffende Gegevensdienst staat genoemd;
 • de gebruikersvriendelijke weergave van de Gegevensdienst (NaamGegevensdienst) wordt betrokken uit de scope die de Authorization Server in de allereerste stap van de flow heeft gekregen, die overeenkomt met de Weergavenaam die bij de betreffende Gegevensdienst in de Gegevensdienstnamenlijst is opgenomen;
 • de gebruikersvriendelijke weergave van de identiteit van de Uitgever (NaamLeverancierPGO) wordt betrokken uit de OAuth Client List, op basis van de redirect_uri (van OAuth) die in stap 1 is verkregen.

Vervallen op 14 mei 2022