Document toolboxDocument toolbox

Vervallen op 14 mei 2022

Juridica

In deze laag staan de juridische rollen, als juridische basis voor de rollen op andere lagen van de architectuur. De reden dat deze laag in deze architectuur is opgenomen is dat haar rollen voor de samenhang tussen de verschillende architectuurlagen zorgen en de architectuur geborgd moet zijn in de juridische rollen in het MedMij Afsprakenstelsel. Bij een juridische rol horen verplichtingen voor het spelen van rollen op verschillende architectuurlagen.

De rollen die we hier in de architectuur noemen vallen uiteen in twee groepen:

  1. de juridische rollen die partij zijn in MedMij-deelnemersovereenkomsten: Dienstverlener persoon, Dienstverlener zorgaanbieder en Stichting MedMij.
  2. de juridische rollen die geen partij zijn in MedMij-deelnemersovereenkomsten, maar niettemin een uitvoerende verplichting hebben in de architectuur. Dat betekent dat de toepasselijke deelnemersovereenkomst van een deelnemer zal eisen dat deze een juridische relatie aangaat met die juridische rol. Het gaat hier om:
    • Persoon en Zorgaanbieder, wiens onderlinge informatierelatie door MedMij-verkeer wordt bediend; 
    • Authenticatie Provider ZA, die voor Zorgaanbieders de authenticatie verzorgt van Personen die zich bij de Zorgaanbieder aandienen;
    • Trust Service Provider, die certificaten uitgeeft waarmee het verkeer op het MedMij-netwerk betrouwbaar gemaakt kan worden.

In de architectuur van het afsprakenstelsel heeft de Persoon een operationele rol bij authenticatie en autorisatie van het gegevensverkeer. De Zorgaanbieder wordt operationeel geheel vertegenwoordigd door de Dienstverlener Zorgaanbieder.


Vervallen op 14 mei 2022