Document toolboxDocument toolbox

Vervallen op 14 mei 2022

Bevestigingsverklaring

De bevestigingsverklaring en de toelichting daarop zijn verplichte teksten die de Dienstverlener zorgaanbieder dient voor te leggen aan de Persoon bij het delen van gezondheidsgegevens met de Zorgaanbieder. Deze bevestigingsverklaring heeft betrekking op die gegevensuitwisseling. De verklaring is erop gericht om de Persoon te informeren over de voorgenomen uitwisseling van gegevens, en vast te stellen dat deze in overeenstemming met de wil van de Persoon plaatsvindt. Daarmee controleert de Persoon het verzoek dat de Dienstverlener persoon namens hem heeft gedaan voor het delen van een bepaald type gegevens (binnen een Gegevensdienst) met een specifieke Zorgaanbieder, voordat de Dienstverlener zorgaanbieder overgaat tot het autoriseren van de Dienstverlener persoon voor deze gegevensuitwisseling.

Bij de UC Delen staat beschreven hoe het proces rondom de bevestiging eruit ziet. De Dienstverlener zorgaanbieder implementeert de bevestigingsverklaring en toont deze aan de Persoon.

Bevestigingsverklaring

U bevestigt hierbij dat NaamLeverancierPGO NaamGegevensdienst mag delen met NaamZorgaanbieder. De zorgaanbieder beoordeelt of hij deze informatie opneemt in uw medisch dossier en/of gebruikt voor uw behandeling.

Toelichting op de bevestigingsverklaring

U heeft aangegeven uw persoonsgegevens en/of informatie over uw gezondheid met uw zorgaanbieder NaamZorgaanbieder te willen uitwisselen.

NaamZorgaanbieder verzoekt u te bevestigen dat u uw persoonsgegevens en/of gezondheidsinformatie van het type NaamGegevensdienst met hem wenst te delen. Na uw bevestiging stuurt uw zorgaanbieder een bericht naar de leverancier van uw persoonlijke gezondheidsomgeving (NaamLeverancierPGO). Hij zorgt er dan voor dat de informatie die u wenst te delen vanuit uw persoonlijke gezondheidsomgeving via MedMij aan uw zorgaanbieder wordt toegezonden. Het is aan NaamZorgaanbieder om te beoordelen of hij de informatie die u met hem deelt ook opneemt in uw medisch dossier.

Verplicht bevestigingsscherm

De bevestigingsverklaring en de toelichting zijn onderdeel van een verplicht bevestigingsscherm. De Dienstverlener zorgaanbieder dient de variabelen op dit scherm te vullen volgens verantwoordelijkheid 1b op de pagina User interface (Autorisatieserver). De HTML- en CSS-bestanden om het scherm te kunnen gebruiken, zijn als bijlage toegevoegd aan deze pagina (verplichte schermen). Deze bestanden beschrijven enkel de tekst en vormgeving van het scherm. De Dienstverlener zorgaanbieder blijft verantwoordelijk voor alle overige aspecten, zoals beveiliging van de webpagina. Het is toegestaan zinnen of elementen toe te voegen aan het scherm om te voldoen aan eventuele voorwaarden van een Authenticatieprovider. Dit mag niet ten koste gaan van de focus op de bevestiging.


Vervallen op 14 mei 2022