Afsprakenset release 1.4.0 > Architectuur en technische specificaties > Processen en informatie > UC Notificeren

Toelichting
In de platen hieronder staat het stroomdiagram van de use case Notificeren, in vier perspectieven:

 • het totaalperspectief;
 • het perspectief van de Zorggebruiker;
 • het perspectief van de Uitgever, die onder de hoede van de Dienstverlener persoon valt. Laatstgenoemde dient deze plaat te lezen als zijn verplichte aandeel in de use case Notificeren;
 • het perspectief van de Bron, die onder de hoede van de Dienstverlener zorgaanbieder valt. Laatstgenoemde dient deze plaat te lezen als zijn verplichte aandeel in de use case Notificeren.

De stroomdiagrammen tonen allereerst de situatie waarin alle acties slagen (de zogenaamde happy flow). De oranje banen horen, conform de MedMij-huisstijl, tot het Persoonsdomein, de blauwe tot het Zorgaanbiedersdomein. In de stroomdiagrammen voor de specifieke perspectieven hebben alleen de acties in de bij dat perspectief horende baan namen. De acties in de andere banen zijn gecomprimeerd en anoniem weergegeven.

Tot slot bespreken we de uitzonderingen op de happy flow. Daarbij werken we alleen vanuit het totaalperspectief.

Totaalperspectief (happy flow)

Toelichting

In elke voltrekking van de in het diagram beschreven flow is steeds sprake van één van elk van de bovenaan genoemde rollen.

De totale procesgang van de UC Notificeren kent de volgende stappen:

 • Hetzij de Bron detecteert een wijziging in (gezondheids)informatie waarop Zorggebruiker een Abonnement heeft genomen (een inhoudelijke wijziging) of de Bron beëindigt, op eigen initiatief, een specifiek Abonnement (een abonnementswijziging).
 • Indien het een inhoudelijke wijziging betreft, wordt vastgesteld dat de Zorgaanbieder instaat voor de beschikbaarheid van de betreffende gezondheidsinformatie. De notie van beschikbaarheid is dezelfde als die in UC Verzamelen.
 • De Bron plaatst een Notificatie bij de Uitgever en slaat de meta-informatie op die wordt bedoeld in verantwoordelijkheid 19b van de Processen- en Informatielaag.
 • Bij ontvangst van een Notificatie slaat de Uitgever de meta-informatie op die wordt bedoeld in verantwoordelijkheid 19b van de Processen- en Informatielaag.
 • Mogelijk stelt de Uitgever de Zorggebruiker op de hoogte van de Notificatie. Indien dat door middel van een tekstbericht gebeurd, worden hiervoor de teksten gebruikt die zijn opgenomen op de pagina Notificatie van zorggebruiker.

Uitzonderingen (Totaalperspectief)

nr.

uitzondering

actie

vervolg

UC Notificeren 1Uitgever vindt de ontvangen Notificatie ongeldig.Uitgever informeert Bron over deze uitzondering.Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.
UC Notificeren 2Uitgever kan de Notificatie niet, niet geheel of niet tijdig verwerken.Uitgever informeert Bron over deze uitzondering.Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.

Perspectief van de Zorggebruiker (happy flow)

Perspectief van de Uitgever (happy flow)

Perspectief van de Bron (happy flow)

Inleiding

In de platen hieronder staat het stroomdiagram van de use case Notificeren, in vier perspectieven:

 • het totaalperspectief;
 • het perspectief van de Zorggebruiker;
 • het perspectief van de Uitgever, die onder de hoede van de Dienstverlener persoon valt. Laatstgenoemde dient deze plaat te lezen als zijn verplichte aandeel in de use case Notificeren;
 • het perspectief van de Bron, die onder de hoede van de Dienstverlener zorgaanbieder valt. Laatstgenoemde dient deze plaat te lezen als zijn verplichte aandeel in de use case Notificeren.

De stroomdiagrammen tonen allereerst de situatie waarin alle acties slagen (de zogenaamde happy flow). De oranje banen horen, conform de MedMij-huisstijl, tot het Persoonsdomein, de blauwe tot het Zorgaanbiedersdomein. In de stroomdiagrammen voor de specifieke perspectieven hebben alleen de acties in de bij dat perspectief horende baan namen. De acties in de andere banen zijn gecomprimeerd en anoniem weergegeven.

Tot slot bespreken we de uitzonderingen op de happy flow. Daarbij werken we alleen vanuit het totaalperspectief.

Totaalperspectief (happy flow)

In elke voltrekking van de in het diagram beschreven flow is steeds sprake van één van elk van de bovenaan genoemde rollen.

De totale procesgang van de UC Notificeren kent de volgende stappen:

 • Hetzij de Bron detecteert een wijziging in (gezondheids)informatie waarop Zorggebruiker een Abonnement heeft genomen (een inhoudelijke wijziging) of de Bron beëindigt, op eigen initiatief, een specifiek Abonnement (een abonnementswijziging).
 • Indien het een inhoudelijke wijziging betreft, wordt vastgesteld dat de Zorgaanbieder instaat voor de beschikbaarheid van de betreffende gezondheidsinformatie. De notie van beschikbaarheid is dezelfde als die in UC Verzamelen.
 • De Bron plaatst een Notificatie bij de Uitgever en slaat de meta-informatie op die wordt bedoeld in verantwoordelijkheid 19b van de Processen- en Informatielaag.
 • Bij ontvangst van een Notificatie slaat de Uitgever de meta-informatie op die wordt bedoeld in verantwoordelijkheid 19b van de Processen- en Informatielaag.
 • Mogelijk stelt de Uitgever de Zorggebruiker op de hoogte van de Notificatie. Indien dat door middel van een tekstbericht gebeurd, worden hiervoor de teksten gebruikt die zijn opgenomen op de pagina Notificatie van zorggebruiker.

Uitzonderingen (Totaalperspectief)

nr.

uitzondering

actie

vervolg

UC Notificeren 1Uitgever vindt de ontvangen Notificatie ongeldig.Uitgever informeert Bron over deze uitzondering.Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.
UC Notificeren 2Uitgever kan de Notificatie niet, niet geheel of niet tijdig verwerken.Uitgever informeert Bron over deze uitzondering.Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.

Perspectief van de Zorggebruiker (happy flow)

Perspectief van de Uitgever (happy flow)

Perspectief van de Bron (happy flow)