Document toolboxDocument toolbox

Vervallen op 14 mei 2022

Notificatie van Zorggebruiker

Deze pagina bevat teksten die de Dienstverlener persoon dient voor te leggen aan de Zorggebruiker wanneer zij Zorggebruiker tekstueel op de hoogte stelt van de ontvangst van een Notificatie van de Dienstverlener zorgaanbieder, in het kader van UC Notificeren.

Deze release van het afsprakenstelsel kent twee typen Notificatie:

  1. inhoudelijke Notificaties, waarmee wordt aangegeven dat er nieuwe (gezondheids)informatie beschikbaar is gekomen bij een Zorgaanbieder. Deze Notificaties horen bij de hoofdfunctie Uitwisseling;
  2. abonnements-Notificaties, waarmee een bestaand Abonnement namens de Zorgaanbieder wordt beëindigd. Deze Notificaties horen bij de hoofdfunctie Regie.


Verplichte tekst voor inhoudelijke Notificaties — uitgebreide versie

Vanwege uw abonnement bij NaamZorgaanbieder op  NaamGegevensdienst, zijn nieuwe gegevens voor u beschikbaar bij NaamLeverancierPGO.


Verplichte tekst voor abonnements-Notificaties — uitgebreide versie

NaamZorgaanbieder heeft uw abonnement op NaamGegevensdienst via NaamLeverancierPGO beëindigd.

Wanneer de Zorggebruiker tekstueel wordt ingelicht over de Notificatie, wordt daarbij per default deze uitgebreide versies gebruikt, tenzij de kanalen via welke de Notificatie de Zorggebruiker bereikt onvoldoende veilig zijn om NaamZorgaanbieder en NaamGegevensdienst over te communiceren. Indien en alleen indien die veiligheid onvoldoende gewaarborgd is, worden de volgende korte versies gebruikt.

Verplichte tekst voor inhoudelijke Notificaties — korte versie

Er zijn nieuwe gegevens voor u beschikbaar bij NaamLeverancierPGO.


Verplichte tekst voor abonnements-Notificaties — korte versie

Eén van uw abonnementen via NaamLeverancierPGO is beëindigd.

Vervallen op 14 mei 2022