Document toolboxDocument toolbox

RFC0043 Verduidelijking flow rond Landings- en Annulering- schermen

Samenvatting

Waarom is deze RFC nodig?

Het afsprakenstelsel ging voor release1.3.0 uit van dat foutafhandeling rondom authenticatie zonder gebruikersinteractie kon worden afgehandeld bij de DVZA. In de praktijk echter leiden eisen van authenticatievoorzieningen ertoe dat authenticatie en foutafhandeling door de DVZA worden afgehandeld. Om een eenduidige gebruikersinterface naar de zorggebruiker te krijgen zijn daarom in release 1.3.0 een landings- en annuleringsscherm toegevoegd. Foutmeldingen bij authenticatie worden zo opgevangen binnen de userinterface van de autorisatieserver. Met de huidige implementatie krijgt de DVP geen signaal bij het uitblijven of mislukken van authenticatie. De gebruikerservaring in de PGO kan daarmee negatief worden beïnvloed omdat nodeloos gewacht wordt op een autorisatie.

Oplossingsrichting

Op zowel de landingspagina en annuleringspagina een knop toevoegen waarmee de gebruiker terug kan keren naar de PGO zonder zich geauthentiseerd te hebben. Dit resulteert dan in uitzonderingssituatie 2 op het Authorization Interface.

Aanpassing van

Verplichte schermen (in het Afsprakenstelsel)

Impact op rollen

DVZA (met name), DVP

Impact op beheer

geen

Impact op RnA

geen

Impact op Acceptatie

Ja, nieuwe flow heeft impact op testscripts

Gerelateerd aan (Andere RFCs, PIM issues)


Eigenaar
Implementatietermijn

1.4.0

Motivatie verkorte RFC procedure (patch)


Goedkeuring

BeoordelaarDatumToelichtingBeoordelaarDatumToelichting
Productmanager Stichting MedMij

Productmanager Beheerorganisatie

Leadarchitect Stichting MedMij

Leadarchitect Beheerorganisatie

Ontwerpteam
Deelnemersraad

Eigenaarsraad

Principe's

Principe
Principe

1 Het MedMij-netwerk is zoveel mogelijk gegevensneutraal

NvT

11 Stelselfuncties worden vanaf de start ingevuld

NvT

2 Dienstverleners zijn transparant over de gegevensdiensten 

NvT

12 Het afsprakenstelsel is een groeimodel

Neutraal

Dienstverleners concurreren op de functionaliteiten

NvT

13 Ontwikkeling geschiedt in een half-open proces met verschillende stakeholders

Positief

Dienstverleners zijn aanspreekbaar door de gebruiker

NvT

14 Uitwisseling is een keuze

Positief

De persoon wisselt gegevens uit met de zorgaanbieder

Positief

15 Het MedMij-netwerk is gebruiksrechten-neutraal

Neutraal

MedMij spreekt alleen af wat nodig is

Neutraal

16 De burger regisseert zijn gezondheidsinformatie als uitgever

Neutraal

De persoon en de zorgaanbieder kiezen hun eigen dienstverlener

NvT

17 Aan de persoonlijke gezondheidsomgeving zelf worden eisen gesteld

NvT

De dienstverleners zijn deelnemers van het afsprakenstelsel

NvT

18 Afspraken worden aantoonbaar nageleefd en gehandhaafd

NvT

10 Alleen de dienstverleners oefenen macht uit over persoonsgegevens bij de uitwisseling

NvT

19 Het afsprakenstelsel snijdt het gebruik van normen en standaarden op eigen maat

Positief

Uitwerking

Vervangen op communicatie → landingspagina van het scherm door:

Vervangen op communicatie → annuleringspagina van het scherm door:Vervangen op alle pagina's met schermen het bestand met html en css

20210425 verplichte schermen.zip


Voor de changelog:

Op zowel de landingspagina als de annuleringspagina die de DVZA toont namens de zorgaanbieder is een knop "annuleren" toegevoegd waarmee de gebruiker terug kan keren naar de PGO zonder zich geauthentiseerd te hebben. Dit resulteert dan in uitzonderingssituatie 2 op het Authorization Interface.

Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

DreigingKansImpactDreigingsID (intern)Maatregelen

Bijlagen

  File Modified

PNG File image2021-4-13_16-45-56.png

Apr 13, 2021 by Bouke de Boer

PNG File image2021-4-13_16-49-26.png

Apr 13, 2021 by Bouke de Boer

PNG File image2021-4-13_16-50-52.png

Apr 13, 2021 by Bouke de Boer

PNG File image2021-4-13_16-51-17.png

Apr 13, 2021 by Bouke de Boer

ZIP Archive verplichte schermen.zip

Apr 16, 2021 by Bouke de Boer

ZIP Archive 20210425 verplichte schermen.zip

Apr 25, 2021 by Bouke de Boer