Document toolboxDocument toolbox

RFC0048 Tekstuele wijziging servercertificaten

Samenvatting

Waarom is deze RFC nodig?

In het afsprakenstelsel wordt nog gesproken over G3 servercertificaten. Na de PKIo-wissel, is er geen sprake meer van G3 server-certificaten. De teksten moeten en aangepast worden, zodat dezelfde termen worden gebruikt als bij PKI en PKIoverheid. G3 moet worden verwijderd, zodat alleen nog naar EV- en G1-certificaten wordt verwezen.

Oplossingsrichting

Tekstuele aanpassingen

Aanpassing van

Meerdere teksten in de hoofdstukken applicatie en netwerk.

Impact op rollen

Geen, dit is alleen een tekstuele wijziging.

Impact op beheer

Geen, dit is alleen een tekstuele wijziging.

Impact op RnA

Geen, dit is alleen een tekstuele wijziging.

Impact op Acceptatie

Geen, dit is alleen een tekstuele wijziging.

PIA noodzakelijk
 •  
Gerelateerd aan (Andere RFCs, PIM issues)


EigenaarCasper van der Harst Bouke de Boer


Implementatietermijn1.4.0


Motivatie verkorte RFC procedure (patch)


Goedkeuring

BeoordelaarDatumToelichtingBeoordelaarDatumToelichting
Productmanager Stichting MedMij

Productmanager Beheerorganisatie

Leadarchitect Stichting MedMij

Leadarchitect Beheerorganisatie

Ontwerpteam
Deelnemersraad

Eigenaarsraad

Principe's

Principe
Principe

1 Het MedMij-netwerk is zoveel mogelijk gegevensneutraal

 •  
11 Stelselfuncties worden vanaf de start ingevuld
 •  
2 Dienstverleners zijn transparant over de gegevensdiensten 
 •  
12 Het afsprakenstelsel is een groeimodel
 •  
Dienstverleners concurreren op de functionaliteiten
 •  
13 Ontwikkeling geschiedt in een half-open proces met verschillende stakeholders
 •  
Dienstverleners zijn aanspreekbaar door de gebruiker
 •  
14 Uitwisseling is een keuze
 •  
De persoon wisselt gegevens uit met de zorgaanbieder
 •  
15 Het MedMij-netwerk is gebruiksrechten-neutraal
 •  
MedMij spreekt alleen af wat nodig is
 •  
16 De burger regisseert zijn gezondheidsinformatie als uitgever
 •  
De persoon en de zorgaanbieder kiezen hun eigen dienstverlener
 •  
17 Aan de persoonlijke gezondheidsomgeving zelf worden eisen gesteld
 •  
De dienstverleners zijn deelnemers van het afsprakenstelsel
 •  
18 Afspraken worden aantoonbaar nageleefd en gehandhaafd
 •  
10 Alleen de dienstverleners oefenen macht uit over persoonsgegevens bij de uitwisseling
 •  
19 Het afsprakenstelsel snijdt het gebruik van normen en standaarden op eigen maat
 •  
Toelichting


Uitwerking

In het hoofdstuk Netwerk staat een alertbox met daarin de informatie over de PKIo-wissel. Deze moet verwijderd worden. In de toelichting werden de termen wel al correct gebruikt.

Toelichting

 • Voor alle frontchannel (internet-facing) verkeer moeten deelnemers een PKIoverheid-certificaat van het type 'publiek' toepassen, uitgegeven door de volgende keten en/of opvolgende generaties:
  • Stamcertificaat
   • Staat der Nederlanden EV Root CA
  • Intermediair Domein Server CA 2020
   • QuoVadis PKIoverheid Server CA 2020
   • Digidentity PKIoverheid Server CA 2020
   • KPN PKIoverheid Server CA 2020
 • Voor alle backchannel verkeer (machine2machine) moeten deelnemers een PKIoverheid-certificaat van het type 'privaat' toepassen, uitgegeven door de volgende keten en/of opvolgende generaties:
  • Private Root CA (per medio 2020 de standaard voor m2m)
   • Stamcertificaat
    • Staat der Nederlanden Private Root CA - G1
   • Domein Private Services, maar alleen de volgende:
    • Staat der Nederlanden Private Services CA - G1
    • KPN PKIoverheid Private Services CA - G1
    • QuoVadis PKIoverheid Private Services CA - G1
    • Digidentity BV PKIoverheid Private Services CA - G1

Omdat het vastnieten van OCSP antwoorden (stapling) is toegestaan, zal iedere Node welke een certificaat moet controleren het vastnieten in zoverre moeten ondersteunen dat het alleen het feit dat er een vastgeniet OCSP antwoord gebruikt wordt niet mag leiden tot een foutmelding of het anderszins plots beëindigen van de TLS handshake of sessie.

Let op: G3 ondersteuning tot 31 december 2020

Tijdlijn vervangingsplan PKIoverheid

Voorheen werd voor het backchannel verkeer gebruikgemaakt van zogenoemde G3 certificaten. Deze moeten vervangen worden door G1 certificaten. Logius heeft de uiterste datum voor het vervangen van G3 certificaten gezet op 31 december 2020. Tot die tijd moeten deze certificaten ondersteund blijven, zodat de verschillende systemen binnen het afsprakenstelsel met elkaar kunnen blijven communiceren. Het gaat hierbij om:

 • Stamcertificaat
  • Staat der Nederlanden Root CA - G3
 • Domein Organisatie Services - Server
  • Staat der Nederlanden Organisatie Services CA - G3
  • Digidentity BV PKIoverheid Organisatie Server CA - G3 (2018)
  • Digidentity BV PKIoverheid Organisatie Server CA - G3 (2019)
  • KPN BV PKIoverheid Organisatie Server CA - G3 (2016)
  • KPN BV PKIoverheid Organisatie Server CA - G3 (2019)
  • QuoVadis PKIoverheid Organisatie Server CA - G3 (2016)
  • QuoVadis PKIoverheid Organisatie Server CA - G3 (2019)
 Toelichting
 • Voor alle frontchannel (internet-facing) verkeer moeten deelnemers een PKIoverheid-certificaat van het type 'publiek' toepassen, uitgegeven door de volgende keten en/of opvolgende generaties:
  • Stamcertificaat
   • Staat der Nederlanden EV Root CA
  • Intermediair Domein Server CA 2020
   • QuoVadis PKIoverheid Server CA 2020
   • Digidentity PKIoverheid Server CA 2020
   • KPN PKIoverheid Server CA 2020
 • Voor alle backchannel verkeer (machine2machine) moeten deelnemers een PKIoverheid-certificaat van het type 'privaat' toepassen, uitgegeven door de volgende keten en/of opvolgende generaties:
  • Private Root CA (per medio 2020 de standaard voor m2m)
   • Stamcertificaat
    • Staat der Nederlanden Private Root CA - G1
   • Domein Private Services, maar alleen de volgende:
    • Staat der Nederlanden Private Services CA - G1
    • KPN PKIoverheid Private Services CA - G1
    • QuoVadis PKIoverheid Private Services CA - G1
    • Digidentity BV PKIoverheid Private Services CA - G1

Omdat het vastnieten van OCSP antwoorden (stapling) is toegestaan, zal iedere Node welke een certificaat moet controleren het vastnieten in zoverre moeten ondersteunen dat het alleen het feit dat er een vastgeniet OCSP antwoord gebruikt wordt niet mag leiden tot een foutmelding of het anderszins plots beëindigen van de TLS handshake of sessie.


Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

DreigingKansImpactDreigingsID (intern)Maatregelen

Bijlagen

  File Modified
No files shared here yet.