Document toolboxDocument toolbox

RFC0050 Opschonen afsprakenstelsel

Samenvatting

Waarom is deze RFC nodig?

Om de leesbaarheid van het afsprakenstelsel te vergroten, is gekozen de (meeste) toelichtingen te verplaatsen. Hierin worden veelal de keuzes en achterliggende gedachten beschreven. Dit draagt niet bij aan de beschrijving van rollen en verantwoordelijkheden en derhalve worden deze verplaatst naar een andere omgeving.

Oplossingsrichting

Voor de te verplaatsen toelichtingen worden onder deze RFC sub-pagina's aangemaakt. Zo gaat de kennis niet verloren en is het ook niet noodzakelijk de teksten in het afsprakenstelsel te laten staan.

Aanpassing van

Grote delen van het afsprakenstelsel, volledig tekstueel en geen wijzigingen in functionaliteit dan wel verantwoordelijkheden.

Impact op rollen

Geen, alleen tekstueel.

Impact op beheer

Geen, alleen tekstueel.

Impact op RnA

Geen, alleen tekstueel.

Impact op Acceptatie

Geen, alleen tekstueel.

PIA noodzakelijk
 •  
Gerelateerd aan (Andere RFCs, PIM issues)


Eigenaar

Casper van der Harst Bouke de Boer


Implementatietermijn1.4.0


Motivatie verkorte RFC procedure (patch)


Goedkeuring

BeoordelaarDatumToelichtingBeoordelaarDatumToelichting
Productmanager Stichting MedMij

Productmanager Beheerorganisatie

Leadarchitect Stichting MedMij

Leadarchitect Beheerorganisatie

Ontwerpteam
Deelnemersraad

Eigenaarsraad

Principe's

Principe
Principe

1 Het MedMij-netwerk is zoveel mogelijk gegevensneutraal

 •  
11 Stelselfuncties worden vanaf de start ingevuld
 •  
2 Dienstverleners zijn transparant over de gegevensdiensten 
 •  
12 Het afsprakenstelsel is een groeimodel
 •  
Dienstverleners concurreren op de functionaliteiten
 •  
13 Ontwikkeling geschiedt in een half-open proces met verschillende stakeholders
 •  
Dienstverleners zijn aanspreekbaar door de gebruiker
 •  
14 Uitwisseling is een keuze
 •  
De persoon wisselt gegevens uit met de zorgaanbieder
 •  
15 Het MedMij-netwerk is gebruiksrechten-neutraal
 •  
MedMij spreekt alleen af wat nodig is
 •  
16 De burger regisseert zijn gezondheidsinformatie als uitgever
 •  
De persoon en de zorgaanbieder kiezen hun eigen dienstverlener
 •  
17 Aan de persoonlijke gezondheidsomgeving zelf worden eisen gesteld
 •  
De dienstverleners zijn deelnemers van het afsprakenstelsel
 •  
18 Afspraken worden aantoonbaar nageleefd en gehandhaafd
 •  
10 Alleen de dienstverleners oefenen macht uit over persoonsgegevens bij de uitwisseling
 •  
19 Het afsprakenstelsel snijdt het gebruik van normen en standaarden op eigen maat
 •  
Toelichting


Uitwerking

Omdat het vanuit deze RFC om veel wijzigingen gaat in verschillende hoofdstukken van het afsprakenstelsel, wordt per hoofdstuk een subpagina onder deze RFC aangemaakt.

Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

DreigingKansImpactDreigingsID (intern)Maatregelen

Bijlagen

  File Modified
No files shared here yet.