Vervallen op 14 mei 2022

Landingspagina addendum

De landingspagina met de mogelijkheid om in te loggen en de toelichting daarop zijn verplichte teksten die de Dienstverlener aanbieder dient voor te leggen aan de Persoon bij het ophalen van gezondheidsgegevens bij de Aanbieder. Deze landingspagina heeft betrekking op die gegevensuitwisseling. De bijbehorende verplichte toestemmingsverklaring is verder toegelicht in Toestemmingsverklaring

Verplichte landingspagina

De knop om in te loggen en de toelichting zijn onderdeel van onderstaande verplichte landingspagina. De Dienstverlener aanbieder dient de variabelen op dit scherm te vullen volgens verantwoordelijkheid 1a op de pagina User interface (Autorisatieserver)De HTML- en CSS-bestanden om het scherm te kunnen gebruiken, zijn als bijlage toegevoegd aan deze pagina (verplichte schermen). Deze bestanden beschrijven enkel de tekst en vormgeving van het scherm. De Dienstverlener aanbieder blijft verantwoordelijk voor alle overige aspecten, zoals beveiliging van de webpagina. Het is toegestaan zinnen of elementen toe te voegen aan het scherm om te voldoen aan eventuele voorwaarden van een Authenticatieprovider. Dit mag niet ten koste gaan van de focus op de mogelijkheid om hier in te loggen.

Verplichte Landingspagina

Vervallen op 14 mei 2022