Document toolboxDocument toolbox

Toestemmingsverklaring

Wijziging in de toestemmingsverklaring:

Toestemmingsverklaring

U geeft hierbij NaamZorgaanbieder toestemming om NaamGegevensdienst uit te wisselen met NaamLeverancierPGO voor het doel deze persoons- en gezondheidsgegevens op te nemen in uw persoonlijke gezondheidsomgeving.


Toelichting op de toestemmingsverklaring

Het doel van het MedMij Afsprakenstelsel is dat eenieder die dat wil, kan beschikken over een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) waarin - onder uw eigen regie - (persoons-)gegevens en/of informatie over uw gezondheid wordt opgenomen. Om de PGO te voorzien van de door u gewenste (persoons-)gegevens en/of gezondheidsinformatie zijn in het MedMij Afsprakenstelsel afspraken gemaakt over de uitwisseling van deze gegevens. Het uitwisselen van gegevens tussen de zorgaanbieder en uw PGO verloopt slechts via partijen die voldoen aan de MedMij-afspraken.

Op grond van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de zorgaanbieder verplicht ervoor te zorgen dat ‘anderen’ dan de patiënt (lees: u, de patient) geen inlichtingen hebben over, inzage hebben in of een afschrift hebben van uw medisch dossier, tenzij u hiervoor toestemming heeft verleend.

Aangezien uw PGO (en eventuele achterliggende partij die werkt volgens de MedMij-afspraken) een zogenaamde ‘andere’ is (in de zin van de WGBO) dient u de zorgaanbieder voor deze gegevensuitwisseling toestemming te verlenen. Deze toestemming heeft specifiek betrekking op de set van (persoons-) gegevens en gezondheidsinformatie die, op uw verzoek, door de zorgaanbieder - overeenkomstig de afspraken in het MedMij Afsprakenstelsel - worden uitgewisseld met uw PGO.

U kunt ervoor kiezen om u te abonneren op wijzigingen in uw gezondheidsinformatie. U ontvangt dan notificaties van uw zorgaanbieder wanneer er aanpassingen zijn gedaan in uw dossier. Uiteraard kunt u een dergelijk abonnement altijd weer beëindigen. Na beëindiging van een abonnement zal uw zorgaanbieder u dan geen signalen meer sturen. U kunt uiteraard altijd op eigen initiatief gegevens (ad hoc) opvragen bij uw zorgaanbieder.

Verplicht toestemmingsscherm

Scherm aanpassen.