Document toolboxDocument toolbox

Vervallen op 14 mei 2022

WHL-Interface

1.

MedMij Stelselnode wordt in UCI Opvragen WHL wordt geadresseerd met de hostname stelselnode.medmij.nl. De URI van de Whitelist is https://stelselnode.medmij.nl/MedMij_Whitelist.xml?api=[releasenummer]

 Toelichting

Vanaf release 1.1.2 van het MedMij Afsprakenstelsel hebben de lijst-interfaces een versienummer. Dat maakt het mogelijk om meerdere versies van deze interfaces tegelijkertijd in productie te hebben. De versies worden, vanaf release 1.1.2, van elkaar onderscheiden door een query-parameter in de URI.

Het versienummer is identiek aan dat van de betreffende release. Opeenvolgende versies van de lijst-interfaces kunnen daarom inhoudelijk identiek zijn. 

bijvoorbeeld: https://stelselnode.medmij.nl/MedMij_Whitelist.xml?api=1.1.2

2.Het aandeel van MedMij Stelselnode in UCI Opvragen WHL is voor minstens 99,9% van de tijd beschikbaar. MedMij Beheer laat, na het niet beschikbaar raken van bedoelde aandeelmaximaal acht uren (480 minuten) verstrijken voordat het weer beschikbaar is.
3.MedMij Beheer brengt, in geval van zo'n incident, UitgeversBronnen en Lezers op de hoogte van het optreden van het incident en van de verwachte down-time. MedMij Beheer brengt partijen op de hoogte van gepland onderhoud dat leidt tot tijdelijke onbeschikbaarheid.
4.

Ingeval MedMij Stelselnode in UCI Opvragen WHL onbeschikbaar is, mogen betreffende opvragers gedurende maximaal 10 uur gebruik maken van het meest recente exemplaar van de betreffende lijst in de cache.

 Toelichting
De Whitelist is niet bedoeld voor het blokkeren van gecompromitteerde nodes. In die gevallen moet het betreffende certificaat worden ingetrokken, de systemen opgeschoond en een nieuw certificaat worden geïnstalleerd. Daarom is, in geval van de in deze verantwoordelijkheid bedoelde down-time, het gaan achterlopen van de inhoud van de Whitelist, geen beveiligingsrisico.

Vervallen op 14 mei 2022