Vervallen op 14 mei 2022

UCI Opvragen OCL

Stroomdiagram

In elke voltrekking van de in het diagram beschreven flow is steeds sprake van één van elk van de bovenaan genoemde rollen.

Beide interacties met MedMij Registratie zijn backchannel-verkeer.


Vervallen op 14 mei 2022