Document toolboxDocument toolbox

Dit is de consultatie versie van het Twiin Afsprakenstelsel Release 1.2.0

8.1.2 | Verkrijgen verklaring Twiin Dienstverlener

Omschrijving van de dienst

Binnen deze dienst doorloopt een Twiin Dienstverlener samen met een Twiin Casemanager de taken en verantwoordelijkheden. Deze taken en verantwoordelijkheden volgen uit de relevante voorwaarden die bij de rol Twiin Dienstverlener horen. 

Na het doorlopen en gezamenlijk afstemmen welke taken en verantwoordelijkheden de partij invult, wordt een verklaring afgegeven. Twiin zal een lijst publiceren waarin Twiin Dienstverleners te vinden zijn. Het format van deze lijst is nog niet bekend. Voor nu kan contact opgenomen worden via Twiin.nl voor informatie.

Toegevoegde waarde

Door het afgeven van een verklaring is het voor de Twiin Organisatie en de Twiin Deelnemers duidelijk welke partijen ze kunnen benaderen voor ondersteuning bij hun deelname aan Twiin.

 

Doelstelling

De doelstelling van het Proces Verklaring Twiin Dienstverlener is dat een partij die de rol Twiin Dienstverlener zou willen invullen op de hoogte wordt gebracht van wat de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden zijn. De Twiin Organisatie houdt een lijst bij met Twiin Dienstverleners zodat het voor een Twiin Deelnemer makkelijker is om een GtK Beheerder of Twiin Dienstverlener te vinden.

De Twiin Dienstverlener stemt een lijst van taken en verantwoordelijkheden af met de te ondersteunen Twiin Deelnemers.

Verantwoordelijkheden

 • De Twiin Dienstverlener is ervoor verantwoordelijk kennis te nemen van de lijst van taken en verantwoordelijkheden en invulling hiervan af te stemmen met de bij hen aangesloten Twiin Deelnemers.

 • De Twiin Organisatie is verantwoordelijk voor het doorlopen van de lijst van taken en verantwoordelijkheden en geeft indien nodig toelichting. Na het doorlopen van de taken en verantwoordelijkheden ondertekent de Twiin Dienstverlener een verklaring. De Twiin Organisatie ondertekent deze verklaring ook.

 

Toelichting processtappen Verkrijgen verklaring Twiin Dienstverlener of GtK Beheerder

 

 1. Aanmelden

 1. Aanmelden

Input

Aanmelding van een Twiin Dienstverlener

Activiteit

Een nieuwe Twiin Dienstverlener meldt zich bij de Twiin Organisatie.

Output

Informatie over de nieuwe Twiin Dienstverlener

Wie?

 • Twiin Casemanager

 • Twiin Dienstverlener

 1. Intake

 1. Intake

Input

Doorlopen Taken en verantwoordelijkheden

Activiteit

Een Twiin Casemanager doorloopt samen met de Twiin Dienstverlener de lijst van taken en verantwoordelijkheden en legt vast welke taken en verantwoordelijkheden worden ondersteund.

Output

Ingevuld intakeformulier van taken en verantwoordelijkheden

Wie?

 • Twiin Casemanager

 • Twiin Dienstverlener

 1. Afgifte verklaring

 1. Afgifte verklaring

Input

Intakeformulier 

Activiteit

Op basis van de ondersteunde taken en verantwoordelijkheden bepaalt Twiin Dienstverlener samen met de Twiin Organisatie of zij deze rol willen vervullen.

De Twiin Organisatie geeft vervolgens een verklaring af dat ze daadwerkelijk deze rol invullen. 

Output

Verklaring Twiin Dienstverlener

Wie?

 • Twiin Casemanager

 • Twiin Organisatie

 • Twin Dienstverlener

 

 

 

 

Het Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl