Document toolboxDocument toolbox

Dit is de consultatie versie van het Twiin Afsprakenstelsel Release 1.2.0

Twiin Afsprakenstelsel 1.2.0 voor consultatie

Welkom bij het Twiin Afsprakenstelsel Release 1.2.0  voor consultatie 

Het Twiin Afsprakenstelsel is publiek beschikbaar voor iedereen met interesse in landelijke beschikbaarheid en uitwisseling van gezondheidsgegevens.


Laten we een afspraak maken

Nov 1, 2023 Dit is de 1.2.0 versie voor publieke consultatie

Op deze pagina:

Wat is Twiin?

Twiin is een samenwerkingsverband waarin zorgaanbieders, leveranciers en partners werken aan het Twiin Afsprakenstelsel.  

Twiin ontwikkelt en beheert een afsprakenstelsel om zorgnetwerken en voorzieningen te verbinden en zo een landelijk dekkend netwerk te realiseren om gezondheidsgegevens beschikbaar te maken. Daarnaast ondersteunt Twiin bij het beproeven van het afsprakenstelsel en levert het een aantal hulpmiddelen voor de implementatie:

 • Toolkit met handige documenten die het implementeren makkelijker maken

 • Testomgeving: tooling en hulp bij beproeving van het Twiin Afsprakenstelsel

 • Community: om elkaar te informeren, te helpen en te ondersteunen

Het programma kent veel stakeholders en niet één specifieke opdrachtgever. VZVZ en RSO NL zijn opdrachtnemer van Twiin en voeren het programma uit in samenwerking met een groot aantal betrokken partijen. Twiin Deelnemers en Twiin Dienstverleners zijn vertegenwoordigd aan de overlegtafel Twiin Deelnemers en Twiin Dienstverleners. GtK Leveranciers en GtK Beheerders zijn vertegenwoordigd aan de overleg tafel GtK’s (zie reglement). Twiin faciliteert tevens een Twiin community voor alle betrokkenen en geïnteresseerden van Twiin. Het programma wordt gefinancierd door Zorgverzekeraars Nederland.

Wat is het Twiin Afsprakenstelsel?

Het Twiin Afsprakenstelsel is een verbindend afsprakenstelsel tussen zorgnetwerken en voorzieningen​ voor de beschikbaarheid van gezondheidsgegevens​:

 • verbindend tussen verschillende zorgnetwerken en voorzieningen en ontwikkeld met zorgaanbieders en leveranciers

 • veilig en betrouwbaar​

 • interoperabel op alle lagen​

Door de heldere afspraken uit het Twiin Afsprakenstelsel te implementeren, dragen we met zijn allen bij aan betere zorg in Nederland. Zorgaanbieder kunnen hierdoor gezondheidsgegevens landelijk veilig delen en beschikbaar maken.

Het Twiin Afsprakenstelsel bestaat uit een generiek en een specifiek deel. Het generieke deel bestaat uit de visie, de architectuur en de operationele diensten van Twiin. In het vertrouwensmodel staat beschreven hoe het vertrouwen tussen de deelnemers is afgesproken door middel van juridische, technische en organisatorische afspraken en voorwaarden. In de technische kern is het generieke technisch herbruikbare deel beschreven voor databeschikbaarheid. De technische kern bevat de uitwisselconcepten en de technische afspraken (Twiin Technische Afspraken, de TTA’s).

Het specifieke deel van het Twiin Afsprakenstelsel bevat de implementatiewijzers voor de zorgtoepassingen. Deze maken gebruik van het generieke deel van het Twiin Afsprakenstelsel en maken deze specifiek in de context van de zorgtoepassing.

Waarom is er een Twiin Afsprakenstelsel?

Laten we een afspraak maken.  

Laten we de verantwoordelijkheid nemen. Met elkaar. Allemaal vanuit onze eigen kracht en verbonden door dezelfde afspraken.   

Laten we samen bijdragen aan betere zorg in Nederland door landelijke beschikbaarheid van gezondheidsgegevens te realiseren. Door heldere afspraken te maken, waarmee zorgaanbieders deze gegevens landelijk veilig kunnen delen en beschikbaar maken.   

Laten we ons als een onafhankelijke, maar vaardige gids opstellen. Om zorgaanbieders te helpen voldoen aan die heldere afspraken en daarmee hun administratieve last te verlichten. Met afspraken die ervoor zorgen dat er geen kostbare tijd verloren gaat aan het zoeken naar de juiste gegevens.  

Laten we een fundament bouwen, waarop we met vertrouwen verder kunnen werken. Waarmee we kunnen innoveren voor nog betere zorg in de toekomst.    

Laten wíj die eerste stap zetten. Ja zeggen. Daar hebben we niet veel voor nodig. Eén handtekening en een gedeelde motivatie om samen verder te groeien. In iedere stap die volgt. Met iedereen die ja zegt. Met alle afspraken die we nog gaan maken.   

Begrijpelijk, praktisch en kraakhelder.  

Afgesproken.  

Zorgverleners werken steeds meer in netwerken. Zij hebben informatie nodig verspreid over verschillende dossiers bij verschillende zorgverleners. Deze informatie moet veilig, betrouwbaar en beschikbaar zijn om de juiste zorg te kunnen leveren. Hiervoor legt het Twiin Afsprakenstelsel verbinding tussen zorgnetwerken en voorzieningen. Het doel is om landelijke uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorgaanbieders mogelijk te maken. Heldere afspraken en transacties gebaseerd op (inter)nationale standaarden, maken leveranciersonafhankelijke uitwisseling/beschikbaarheid van gezondheidsgegevens tussen zorgaanbieders mogelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de regionale netwerken, het landelijke AORTA-netwerk maar ook aan zorgplatformen, leveranciersnetwerken en initiatieven als NUTS en Babyconnect. De huidige release van het Twiin Afsprakenstelsel beschrijft deze afspraken voor vijf zorgtoepassingen:

 • Basisgegevensset Zorg (BgZ) (trial)

 • Correspondentie (trial)

 • Beeldbeschikbaarheid (trial)

 • Verpleegkundige overdracht (informatief)

 • Geboortezorg (informatief)

Leeswijzer

In de https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/Twiincon/pages/331843804 vind je meer uitleg over de indeling van het Twiin Afsprakenstelsel en hoe je door het Afsprakenstelsel heen kunt navigeren.

Wat is nieuw in deze release

https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/Twiincon/pages/331844708

Contact



De afspraken in deze versie passen bij de huidige ontwikkelingen in het veld van digitale uitwisseling. Ontwikkelingen in wetgeving, ICT-innovaties, nieuwe inzichten en toetreders op de markt, houden we met onze samenwerkingspartners nauwlettend in de gaten en verwerken we in volgende versies. Het Twiin Afsprakenstelsel is een solide basis, waarop we samen verder groeien.

 

Het Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl