Document toolboxDocument toolbox

Dit is de consultatie versie van het Twiin Afsprakenstelsel Release 1.2.0

Twiin Implementatiewijzer 1.2.0. Zorgtoepassingen voor consultatie

De implementatiewijzers voor de zorgtoepassingen zijn  bedoeld voor leveranciers en zorgaanbieders. Leveranciers hebben een vooraanstaande rol om het landelijke dekkend netwerk te realiseren; zonder leveranciers geen uitwisseling. Twiin werkt daarom samen met leveranciers van zorginformatiesystemen. Bij de oplossingen die we samen bedenken, gaan we uit van de functionele behoeften van de eindgebruikers. Deelnemende zorgaanbieders geven hun leveranciers opdracht te voldoen aan de eisen van het Twiin Afsprakenstelsel, zodat zorgaanbieders gezondheidsgegevens kunnen uitwisselen.

In het afsprakenstelsel staan deze eisen helder beschreven. Leveranciers kunnen ook de rol van GtK-beheerder op zich nemen in opdracht van een deelnemer. Daarnaast kunnen ze hun applicaties laten valideren als GtK-applicatie. 

Belangrijke gerelateerde onderdelen van het afsprakenstelsel:  https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/Twiincon/pages/331846226  https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/Twiincon/pages/331845076 https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/Twiincon/pages/331846053

 

In de onderliggende pagina's  zijn de implementatiewijzers beschreven voor de databeschikbaarheid van de zorgtoepassingen

 

Het Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl