Document toolboxDocument toolbox

Dit is de consultatie versie van het Twiin Afsprakenstelsel Release 1.2.0

1.1 | Doelgroepen

 

Voor wie is het Twiin Afsprakenstelsel?

Het Twiin Afsprakenstelsel is publiek beschikbaar voor iedereen met interesse in landelijke beschikbaarheid en uitwisseling van gezondheidsgegevens. Hieronder stippen we per doelgroep aan welke onderdelen relevant kunnen zijn

 

Zorgaanbieders

Zorgaanbieders beslissen om als deelnemer aan te sluiten bij het Twiin Afsprakenstelsel. Relevante onderdelen zijn:

 

Zorgverleners

Zorgverleners beslissen bij iedere behandeling of zij patiëntgegevens willen uitwisselen.

 

Patiënten

Dat voor het delen van gegevens de toestemming van de patiënt nodig is, staat beschreven in het vertrouwensmodel van het Twiin Afsprakenstelsel. We voorzien ook dat patiënten inzicht krijgen in hun gegevens via hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De ontsluiting hiervan is nog niet in deze versie van het afsprakenstelsel beschreven.

 

Leveranciers

Leveranciers hebben een vooraanstaande rol om het landelijke dekkend netwerk te realiseren; zonder leveranciers geen uitwisseling. Twiin werkt daarom samen met leveranciers van zorginformatiesystemen. Bij de oplossingen die we samen bedenken, gaan we uit van de functionele behoeften van de eindgebruikers. Deelnemende zorgaanbieders geven hun leveranciers opdracht te voldoen aan de eisen van het Twiin Afsprakenstelsel, zodat zorgaanbieders gezondheidsgegevens kunnen uitwisselen. In het afsprakenstelsel staan deze eisen helder beschreven. Leveranciers kunnen ook de rol van GtK-beheerder op zich nemen in opdracht van een deelnemer. Daarnaast kunnen ze hun applicaties laten valideren als GtK.

 

Regio's

In verschillende regio’s in Nederland werken zorgaanbieders samen om (elektronische) informatie-uitwisseling te bevorderen. Zij worden daarbij vaak ondersteund door een Regionale Samenwerkingsorganisatie (RSO). Een RSO is door de zorgaanbieders zelf opgericht en heeft daardoor een breed mandaat. RSO's kunnen de rol uitvoeren van Twiin Dienstverlener. Ook kunnen zij in opdracht van de deelnemer taken en verantwoordelijkheden van de GtK Beheerder op zich nemen.

 

Voor wie is het Twiin Afsprakenstelsel?

Het Twiin Afsprakenstelsel is publiek beschikbaar voor iedereen met interesse in landelijke beschikbaarheid en uitwisseling van gezondheidsgegevens. Hieronder stippen we per doelgroep aan welke onderdelen relevant kunnen zijn

Het Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl