Dit is de consultatie versie van het Twiin Afsprakenstelsel Release 1.2.0

9.2 | Voorwaarden Twiin Dienstverlener

De Twiin Dienstverlener heeft een aantal taken en verantwoordelijkheden die op deze pagina zijn weergegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de Twiin Deelnemer om te zorgen dat er een Twiin Dienstverlener is aangesteld en dat de voorwaarden van de Twiin Dienstverlener worden nagekomen.

Zodra de Twiin Deelnemer de Deelnemersovereenkomst heeft ondertekend, is Twiin Deelnemer verplicht om te zorgen dat de voorwaarden Twiin Dienstverlener worden nagekomen die in het schema hieronder verplicht zijn gesteld. Vanaf validatie moet de Twiin Deelnemer zorgen dat alle voorwaarden Twiin Dienstverlener worden nagekomen zoals op deze pagina weergegeven. 

Tot aan validatie gelden de Samenwerkingsvoorwaarden. De Samenwerkingsvoorwaarden volgen de Twiin Voorwaarden, behalve dat op een aantal onderdelen afwijking mogelijk is. In die gevallen beschrijven de Samenwerkingsvoorwaarden deze afwijking. Bij nieuwe versies van het Twiin Afsprakenstelsel kan de ruimte voor afwijking in een bepaalde Samenwerkingsvoorwaarde vervallen. 

De Twiin Dienstverlener beheert de Samenwerkingsvoorwaarden voor de Twiin Deelnemer.  De Twiin Dienstverlener houdt voor de Twiin Deelnemer bij met welke andere Twiin Deelnemers hij uitwisselt op basis van de Samenwerkingsvoorwaarden. 

1.  Organisatorisch

Twiin Voorwaarden  

Samenwerkingsvoorwaarden 

#

Onderwerp

Omschrijving

Verplicht vanaf ondertekening Deelnemersovereenkomst

Verplicht vanaf validatie

Eventuele afwijking 

Toelichting afwijking incl. tijdpad 

1.1

Governance

Het ondersteunen van de Deelnemer in het volgen van het groeimodel om te komen tot naleving van alle afspraken in het Twiin Afsprakenstelsel waaronder alle Twiin-voorwaarden. Deelnemen aan overlegtafel Twiin om te zorgen voor afstemming van de samenwerkingsvoorwaarden met andere Twiin Dienstverleners.

Ja

Ja

2. Zorgprocessen

Twiin Voorwaarden  

Samenwerkingsvoorwaarden 

#

Onderwerp

Omschrijving

Verplicht vanaf ondertekening Deelnemersovereenkomst

Verplicht vanaf validatie

Eventuele afwijking

Toelichting afwijking incl. tijdpad

2.1

Gebruik

Monitoren van het gebruik van de zorgtoepassing(en) met als doel om het gebruik door zorgverleners te optimaliseren.

Monitoring betekent dat de Twiin Dienstverlener achterhaalt of een zorgtoepassing gebruikt wordt door eindgebruikers en indien nodig stappen onderneemt om eventuele knelpunten op te lossen. Bijvoorbeeld door zorgprocessen in overleg met Twiin Deelnemers beter op elkaar af te stemmen.

Ja

Ja

3. Informatie

Twiin Voorwaarden  

Samenwerkingsvoorwaarden 

#

Onderwerp

Omschrijving

Verplicht vanaf ondertekening Deelnemersovereenkomst

Verplicht vanaf validatie

Eventuele afwijking

Toelichting afwijking incl. tijdpad

3.1

Algemeen

Inrichten van een procedure die de Twiin Deelnemer ondersteunt om te voldoen aan het Twiin releasebeleid. 

Nee

Ja

In te vullen

In te vullen

3.2

Zorgtoepassingen

Deelnemer ondersteunen in het voldoen aan semantiek, formaat en structuur conform het Twiin Afsprakenstelsel en gebruikte Nictiz informatiestandaarden, zoals per zorgtoepassing vastgelegd.

Nee

Ja

In te vullen

In te vullen

3.3

Logging

Ondersteunen van de Deelnemer(s) en hun GtK Beheerder(s) bij de logging van transacties tussen Twiin Deelnemer(s) en gemeenschappelijke voorzieningen conform het Twiin Afsprakenstelsel. 

Nee

Ja

In te vullen

In te vullen4. Applicatie

Twiin Voorwaarden  

Samenwerkingsvoorwaarden 

#

Onderwerp

Omschrijving

Verplicht vanaf ondertekening Deelnemersovereenkomst

Verplicht vanaf vadidatie

Eventuele afwijking

Toelichting afwijking incl. tijdpad

4.1

Algemeen

Beschikken over een actueel overzicht van de zorgtoepassingen van de Twiin Deelnemers waaraan de Twiin Dienstverlener ondersteuning biedt.

Ja

Ja

4.2Ondersteunen van Twiin Deelnemer(s) in de keuze van het GtK, de implementatie van het GtK, het opstellen van testscripts en het overkoepelende release en update management.

Nee

Ja

In te vullen

In te vullen

4.3

Generieke functies en gemeenschappelijke voorzieningen

Ondersteunen van Twiin Deelnemer(s) bij de aansluiting op de gemeenschappelijke voorzieningen en de toepassing van generieke functies.

Nee

Ja

In te vullen

In te vullen

4.4Regie voeren op het gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen en generieke functies door de Twiin Deelnemer(s) te ondersteunen bij het voldoen aan de afspraken die hierover per zorgtoepassing zijn vastgelegd.

Nee

Ja

In te vullen

In te vullen

 

Het Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl