Document toolboxDocument toolbox

Dit is de consultatie versie van het Twiin Afsprakenstelsel Release 1.2.0

8.1.1 | Verkrijgen verklaring GtK Beheerder

Omschrijving van de dienst

Wanneer een Twiin Deelnemer besluit het beheer van zijn GtK te beleggen bij een externe organisatie zal Twiin contact opnemen met deze organisatie en een verklaring afnemen. Er wordt in eerste instantie wel aangenomen dat het beheer van een GtK bij een Twiin Deelnemer zelf ligt. Een Twiin Deelnemer wordt tijdens het tekenen van de Deelnemersovereenkomst gewezen op de voorwaarden GtK beheer.

Na het doorlopen en gezamenlijk afstemmen welke taken & verantwoordelijkheden door de partij kunnen worden ingevuld, wordt een verklaring afgegeven. Twiin zal een lijst publiceren waarin GtK Beheerders te vinden zijn. Het format van deze lijst is nog niet bekend. Voor nu kan contact opgenomen worden via Twiin.nl voor informatie.

Toegevoegde waarde

Door het afgeven van een verklaring is het voor de Twiin Organisatie, maar ook voor Twiin Deelnemers duidelijk welke partijen ze kunnen benaderen voor ondersteuning bij hun deelname aan Twiin.

Doelstelling

Dit proces is ter ondersteuning voor een Twiin Deelnemer wanneer hij/zij besluit de voorwaarden van het GtK Beheer onder te brengen bij een andere organisatie.

De GtK Beheerder stemt een lijst van taken en verantwoordelijkheden af met de te ondersteunen Twiin Deelnemers.

Verantwoordelijkheden

 • De GtK Beheerder is ervoor verantwoordelijk kennis te nemen van de lijst met taken en verantwoordelijkheden en de invulling hierover af te stemmen met de bij hen aangesloten Twiin Deelnemers.

 • De Twiin Organisatie is verantwoordelijk voor het doorlopen van de lijst met taken en verantwoordelijkheden en indien nodig toelichting te geven. Na het doorlopen van de taken en verantwoordelijkheden ondertekent de GtK Beheerder een verklaring. De Twiin Organisatie tekent deze verklaring ook.

 

Toelichting processtappen Verkrijgen verklaring Twiin Dienstverlener of GtK Beheerder

 

 1. Aanmelden

 1. Aanmelden

Input

Aanmelding van een GtK Beheerder

Activiteit

Een nieuwe GtK Beheerder meldt zich bij de Twiin Organisatie.

Output

Informatie over de nieuwe GtK Beheerder

Wie?

 • Twiin Casemanager

 • GtK Beheerder

 1. Intake

 1. Intake

Input

Doorlopen Taken en verantwoordelijkheden

Activiteit

Een Twiin Casemanager doorloopt samen met de GtK Beheerder de lijst van taken en verantwoordelijkheden en legt vast welke taken en verantwoordelijkheden worden ondersteund.

Output

Ingevuld intakeformulier van taken en verantwoordelijkheden

Wie?

 • Twiin Casemanager

 • GtK Beheerder

 1. Afgifte verklaring

 1. Afgifte verklaring

Input

Intakeformulier 

Activiteit

Op basis van de ondersteunde taken en verantwoordelijkheden bepaalt GtK Beheerder samen met de Twiin Organisatie of ze deze rol willen vervullen.

De Twiin Organisatie geeft vervolgens een verklaring af dat ze daadwerkelijk deze rol invullen.

Output

Verklaring GtK Beheerder

Wie?

 • Twiin Casemanager

 • Twiin Organisatie

 • GtK Beheerder

 

 

 

 

Het Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl