Document toolboxDocument toolbox

Dit is de consultatie versie van het Twiin Afsprakenstelsel Release 1.2.0

9.4 | Voorwaarden GtK Beheer

Het is de verantwoordelijkheid van de Twiin Deelnemer dat de voorwaarden GtK Beheer worden nagekomen. Zodra de Twiin Deelnemer de Deelnemersovereenkomst heeft ondertekend, is Twiin Deelnemer verplicht om te zorgen dat de voorwaarden GtK Beheer worden nagekomen die in het schema hieronder verplicht zijn gesteld. Vanaf validatie moet de Twiin Deelnemer zorgen dat alle voorwaarden GtK Beheer worden nagekomen zoals op deze pagina weergegeven. 

Tot aan validatie gelden de Samenwerkingsvoorwaarden. De Samenwerkingsvoorwaarden volgen de Twiin Voorwaarden, behalve dat op een aantal onderdelen afwijking mogelijk is. In die gevallen beschrijven de Samenwerkingsvoorwaarden deze afwijking. Bij nieuwe versies van het Twiin Afsprakenstelsel kan de ruimte voor afwijking in een bepaalde Samenwerkingsvoorwaarde vervallen. 

1. Wet en regelgeving

Twiin Voorwaarden  

Samenwerkingsvoorwaarden

#

Onderwerp

Omschrijving

Verplicht vanaf ondertekening Deelnemersovereenkomst

Verplicht vanaf validatie

Eventuele afwijking 

Toelichting afwijking incl. tijdpad 

1.1

Contracten

Afsluiten van een (sub)verwerkersovereenkomst met de partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens ter zake van het GtK zoals een leverancier.

Ja

Ja

1.2In de (sub)verwerkersovereenkomst worden adequate beveiligingsafspraken gemaakt met de verwerker. Meer specifiek is de verwerker in bezit van een geldige NEN 7510-certificering (of ISO27001), inclusief de bijbehorende verklaring van toepasselijkheid en heeft verwerker een verklaring van een externe auditor overlegd. Bij gebreke hieraan toont de verwerker op andere wijze aan dat de beveiligingsmaatregelen adequaat zijn conform de eisen zoals opgenomen in NEN 7510.

Ja

Ja

2. Organisatorisch

Twiin Voorwaarden 

Samenwerkingsvoorwaarden

#

Onderwerp

Omschrijving

Verplicht vanaf ondertekening Deelnemersovereenkomst

Verplicht vanaf validatie

Eventuele afwijking 

Toelichting afwijking incl. tijdpad 

2.1

Servicedesk

Het (laten) inrichten van een servicedesk voor het uitvoeren van beheer voor het GtK.

Ja

Ja

2.2Aansluiten op de supportorganisatie van Twiin.

Nee

Ja

In te vullen

In te vullen

2.3Vastleggen van afspraken in een SLA over het melden en afhandelen van incidenten, storingen en aangetroffen kwetsbaarheden ten aanzien van het GtK.

Ja

Ja

2.4Zo nodig voeren van overleg met derden, waaronder derde-leveranciers, bij incidenten en gebreken. Het overleg zal gericht zijn op het achterhalen van de oorzaak van de fouten en/of gebreken in de diensten en het uitwerken van een oplossing daarvoor, ongeacht of de oorzaak is gelegen in een prestatie aan de zijde van GtK Beheerder of aan de zijde van een derde partij.

Ja

Ja

3. Informatie

Twiin Voorwaarden

Samenwerkingsvoorwaarden

#

Onderwerp

Omschrijving

Verplicht vanaf ondertekening Deelnemersovereenkomst

Verplicht vanaf validatie

Eventuele afwijking 

Toelichting afwijking incl. tijdpad 

3.1

Gegevens

Voert beheer van het GtK zodanig dat deze het gebruik van de informatiestandaard(en) ondersteunt conform het Twiin afsprakenstelsel.

Nee

Ja

In te vullen

In te vullen

3.2Voert beheer van het GtK zodanig dat deze het juiste gebruik van metadata ondersteunt conform het Twiin Afsprakenstelsel.

Nee

Ja

In te vullen

In te vullen

4. Applicatie

Twiin Voorwaarden 

Samenwerkingsvoorwaarden

#

Onderwerp

Omschrijving

Verplicht vanaf ondertekening Deelnemersovereenkomst

Verplicht vanaf validatie

Eventuele afwijking 

Toelichting afwijking incl. tijdpad 

4.1

Adressering

Erop toezien dat de functie voor adressering op de correcte manier gebruikt wordt. 

Ja

Ja

4.2Gebruikmaken van Zorg-AB voor adressering

Nee

Ja

In te vullen

In te vullen

4.3

Logging

Beheer van logging faciliteiten voor het GtK   

Ja

Ja

4.4Deployment van nieuwe releases van het GtK

Ja

Ja

4.5Volgt een uitgewerkt testscript dat doorlopen wordt voor het in productie nemen van nieuwe versies/releases en upgrades van het GtK.

Nee

Ja

In te vullen

In te vullen

5. Infrastructuur

Twiin Voorwaarden 

Samenwerkingsvoorwaarden

#

Onderwerp

Omschrijving

Verplicht vanaf ondertekening Deelnemersovereenkomst

Verplicht vanaf validatie

Eventuele afwijking 

Toelichting afwijking incl. tijdpad 

5.1

Beveiliging

Zorgen voor een beveiligde en stabiele verbinding tussen de zorginformatiesystemen van Twiin Deelnemer .

Ja

Ja

5.2

 

De GtK’s moeten onderling geconnecteerd zijn via een netwerk dat voldoet aan de GZN eisen of aan voorwaarden die daar equivalent aan zijn.

Nee

Ja

 

 

 

Het Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl