Document toolboxDocument toolbox

RFC0030 Vertegenwoordiging (extensie)

In versie 1.5.0 is Vertegenwoordiging (RFC0030 en RFC 0055) beschreven als Extensie Vertegenwoordiging

Oplossingsrichtingen

Lijsten

5.1. Voorbeeld ZAL met extensie Vertegenwoordiging

Voor de zorgaanbieders die vertegenwoordigen ondersteunen wordt een extra node toegevoegd aan de ZAL. In onderstaand voorbeeld is hiervoor de node Vertegenwoordiging toegevoegd met de waarde "onbehalfof".

<Zorgaanbieders>

  <Zorgaanbieder>

    <Zorgaanbiedernaam>xxxxxxx@medmij</Zorgaanbiedernaam>

    <Vertegenwoordiging>onbehalfof</Vertegenwoordiging>

    <Interfaceversies>

      <Interfaceversie>

        <InterfaceversieId>1.x.0</InterfaceversieId>

        <Gegevensdiensten>

          <Gegevensdienst>

            <GegevensdienstId>xx</GegevensdienstId>

            <AuthorizationEndpoint>

              <AuthorizationEndpointuri>https:.........

            </AuthorizationEndpoint>

5.2. Voorbeeld OCL met extensie Vertegenwoordiging

Voor de DVP's die vertegenwoordigen ondersteunen wordt een extra node toegevoegd aan de OCL. In onderstaand voorbeeld is de node Vertegenwoordiging toegevoegd met de waarde "onbehalfof".

<OAuthclients>

    <OAuthclient>

        <Hostname>yyy.com</Hostname>

        <OAuthclientOrganisatienaam>yyy.yy.com</OAuthclientOrganisatienaam>

        <Vertegenwoordiging>onbehalfof</Vertegenwoordiging>

        <Interfaceversies>

            <Interfaceversie>

                <InterfaceversieId>1.x.0</InterfaceversieId>

                <Gegevensdiensten>

                    <Gegevensdienst>

                        <GegevensdienstId>xx</GegevensdienstId>

                    </Gegevensdienst>

                    <Gegevensdienst>

                        <GegevensdienstId>xx</GegevensdienstId>

                    </Gegevensdienst>

                </Gegevensdiensten>

            </Interfaceversie>

        </Interfaceversies>

    </OAuthclient>

5.3. Extensie Vertegenwoordiging in separate lijsten

Om vertegenwoordiging mogelijk te maken zonder ZAL en OCL aan te passen worden extra lijsten voorgesteld: de AanbiedersVertegenwoordigenLijst en de ClientVertegenwoordigenLijst. Met deelnemers die dit willen ondersteunen wordt overeengekomen hoe deze lijsten ter beschikking worden gesteld. In deze lijsten worden alleen de nodes opgenomen die vertegenwoordigen ondersteunen. In de toekomst zullen deze lijsten samengevoegd worden met ZAL en OCL.