Document toolboxDocument toolbox

RFC0051 Herschikking en herfundering van rollen

Samenvatting

Waarom is deze RFC nodig?

Het huidige rollenmodel moet aangepast worden, ter voorbereiding op verschillende toekomstige wijzigingen (RFC's). De volgende redenen zijn op dit moment bekend:

 • Er zijn vragen ontstaan over de huidige structuur. Kloppen de benoemde rollen en hun relaties, ten opzichte van andere standaarden in de markt?
 • De wens is uitgesproken aanbieders meer verantwoordelijkheid te kunnen geven. Hoe is dit toe te passen binnen MedMij? Worden zij deelnemers? En behouden de huidige deelnemers hun huidige rol?
 • Voor het splitsen van het afsprakenstelsel in een core en domeinen is een generieke structuur nodig. Domeinen kunnen rollen krijgen die relateren aan generieke rollen (specialiseren). Welke rollen kunnen we generiek beschrijven en welke moeten verplaatst worden naar de domeinen?
 • Voor mogelijke verbeteringen op het gebied van authenticatie en autorisatie is de wens uitgesproken deze rollen los te benoemen en hier eigen verantwoordelijkheden aan te hangen. Wat betekent het loskoppelen van de rollen voor authenticatie en autorisatie en welke verantwoordelijkheden kunnen hieraan gekoppeld worden?

Het huidige rollenmodel:

Oplossingsrichting

In verschillende fasen moet antwoord gegeven worden op de hierboven genoemde vragen.

Aanpassing van


Impact op rollen


Impact op beheer


Impact op RnA


Impact op Acceptatie


PIA noodzakelijk
 •  
Gerelateerd aan (Andere RFCs, PIM issues)


EigenaarCasper van der Harst Arjan van Krimpen (Unlicensed) 


Implementatietermijn


Motivatie verkorte RFC procedure (patch)


Goedkeuring

BeoordelaarDatumToelichtingBeoordelaarDatumToelichting
Productmanager Stichting MedMij

Productmanager Beheerorganisatie

Leadarchitect Stichting MedMij

Leadarchitect Beheerorganisatie

Ontwerpteam
Deelnemersraad

Eigenaarsraad

Principe's

Principe
Principe

1 Het MedMij-netwerk is zoveel mogelijk gegevensneutraal

 •  
11 Stelselfuncties worden vanaf de start ingevuld
 •  
2 Dienstverleners zijn transparant over de gegevensdiensten 
 •  
12 Het afsprakenstelsel is een groeimodel
 •  
Dienstverleners concurreren op de functionaliteiten
 •  
13 Ontwikkeling geschiedt in een half-open proces met verschillende stakeholders
 •  
Dienstverleners zijn aanspreekbaar door de gebruiker
 •  
14 Uitwisseling is een keuze
 •  
De persoon wisselt gegevens uit met de zorgaanbieder
 •  
15 Het MedMij-netwerk is gebruiksrechten-neutraal
 •  
MedMij spreekt alleen af wat nodig is
 •  
16 De burger regisseert zijn gezondheidsinformatie als uitgever
 •  
De persoon en de zorgaanbieder kiezen hun eigen dienstverlener
 •  
17 Aan de persoonlijke gezondheidsomgeving zelf worden eisen gesteld
 •  
De dienstverleners zijn deelnemers van het afsprakenstelsel
 •  
18 Afspraken worden aantoonbaar nageleefd en gehandhaafd
 •  
10 Alleen de dienstverleners oefenen macht uit over persoonsgegevens bij de uitwisseling
 •  
19 Het afsprakenstelsel snijdt het gebruik van normen en standaarden op eigen maat
 •  
Toelichting


Uitwerking


Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

DreigingKansImpactDreigingsID (intern)Maatregelen

Bijlagen

  File Modified

PNG File image2021-5-19_13-31-22.png

May 19, 2021 by Casper van der Harst