Document toolboxDocument toolbox

Eerste consultatie bij RFC0030

Introductie
RFC pagina

RFC

RFC0030

SamenvattingHet mogelijk maken van machtigingen is een wens die van vele kanten komt (Zoals VIPP Inzicht, VIPP 5 kinderziekenhuizen, etc). Daarvoor wil MedMij een splitsing van de persoonsrol in een Gebruiker en Betroffeneaanbrengen. Primair wil MedMij voor het controleren/ophalen van een machtiging de verantwoordelijkheid bij zorgaanbieder leggen. De PGO’s moeten zorgdragen dat een dossier slecht informatie over een persoon bevat.
Verwachtte doorlooptijd


Resultaat

Expertsessie 11 september 2020

Belangrijkste punten:

In het algemeen wordt het mogelijk maken van machtigingen in MedMij gezien als urgent. In dit verslag zijn de aandachtspunten die specifiek voor het zorgaanbiedersdomein of persoonsdomein opgesplitst.

In het zorgaanbiedersdomein:

Aandachtspunt is dat er nu nog geen betrouwbare, eenvoudig raad te plegen, bronregisters zijn voor wettelijke machtigingen ZA doen dit nu procesmatig; de JGZ heeft hier bijvoorbeeld apart aandacht voor en legt dit zelf in het XIS vast, maar dit kan je niet van alle andere partijen verwachten. In de nabije toekomst zal DigiD wel vrijwillig machtiging ondersteunen.

De verantwoordelijkheid voor controle van de machtiging zal bij ZA leggen. Aansprakelijkheid bij fouten zou dan ook veelal bij de zorgverlener gaan liggen. In eerste instantie zou het ondersteunen van machtigingen optioneel zijn binnen MedMij. Het biedt gewenste mogelijkheden voor ZA om informatie te ontsluiten richting mantelzorgers en ouders van kinderen tot 12 jaar.

In het persoonsdomein:

Schrijf zo min mogelijk voor hoe de PGO’s moeten worden ingericht. Dit is namelijk waar de verschillende PGO’s zich op kunnen onderscheiden.

Zorg wel dat het koppelvlak erin voorziet dat de PGO op enige wijze de identiteit van een persoon kan controleren zodat vermenging van dossiers kan worden voorkomen.

Stel een implementatie richtlijn op (buiten het afsprakenstelsel) hoe vermenging van dossiers voorkomen kan worden.

Gebruiksvriendelijkheid van de PGO’s blijft hierbij een aandachtspunt. En dus bijvoorbeeld geen IRMA (verplicht) invoeren.

Ook voor de PGO zal het ondersteunen van machtingen als optioneel moeten worden opgenomen

Juridische vraag: Zijn er regels over de bewaartermijn in een PGO, bij beheer door de gemachtigde persoon. Verwacht wordt dat hier geen maximale bewaartermijn geldt omdat de informatie als afschrift gezien wordt.

Algemeen:

Vrijwillig machtigen op basis van DigiD zou wel eens niet geschikt kunnen zijn voor 12-16. /ouderlijk gezag. In eerste instantie mantelzorg voor kinderen > 16

Voorzitter(s)Bouke de Boer
Deelnemers

Henk Groen (Winbase), Hans Mulder (ChipSoft), Vicent van den Berg (ChipSoft.), Jacobine Wieggers (LSP+), Wil Janssen (InnoValor), Jeroen Cornelissen (Selfcare), Marcel Heldoorn (Patiënt Federatie), Martijn Vermeulen (PGO on Air)


Bijeenkomsten (Verslagen van bijeenkomsten op onderliggende pagina's)


Pagina's onder RFC: