Document toolboxDocument toolbox

RFC0056 Inloggen obv twee factoren geldt voor een geheel MedMij PGO

Samenvatting

Waarom is deze RFC nodig?

Eenduidigheid implementatie NEN7510 norm voor MedMij PGO's. Om het imago en kwaliteitseisen voor een MedMij PGO hoog te houden is deze RfC noodzakelijk. In de praktijk blijkt dat meerdere PGO leveranciers gebruikers buiten de MedMij uitwisselingen om toestaan om zonder een tweede factor in te loggen.

Daarnaast is dit vereist om aan de wettelijke eisen en normen vanuit de NEN 7510 te voldoen.

Oplossingsrichting

Maak expliciet dat voor het gehele PGO geldt dat toegang tot de persoonlijke medische gegevens alleen dmv toegangscontrole op basis van twee factoren mogelijk is.

Aanpassing van

Normenkader Informatiebeveiliging A.9.4.1 Beperking toegang tot informatie.

Impact op rollen

DVP

Impact op beheer

Uitbreiding toetsing norm A.9.4.1 (audit)

Impact op RnA

N/A

Impact op AcceptatieUitbreiding van het acceptatiescript
PIA noodzakelijk
 •  
Gerelateerd aan (Andere RFCs, PIM issues)


EigenaarRisk en security, Arjan van Krimpen (Unlicensed) 


Implementatietermijn

1.5

Motivatie verkorte RFC procedure (patch)

Inloggen obv twee factoren geldt voor een geheel (MedMij) PGO. De NEN7510 norm: A.9.4.1stelt duidelijk "Gezondheidsinformatiesystemen die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken, moeten de identiteit van gebruikers vaststellen en dit moet worden gedaan door middel van authenticatie waarbij ten minste twee factoren betrokken worden." Daarnaast verplicht de AVG dat je persoonsgegevens passend moet beveiligen.

Goedkeuring

BeoordelaarDatumToelichtingBeoordelaarDatumToelichting
Productmanager Stichting MedMij

Productmanager Beheerorganisatie

Leadarchitect Stichting MedMij

Leadarchitect Beheerorganisatie

Ontwerpteam
Deelnemersraad

Eigenaarsraad

Principe's

Principe
Principe

1 Het MedMij-netwerk is zoveel mogelijk gegevensneutraal

 •  
11 Stelselfuncties worden vanaf de start ingevuld
 •  
2 Dienstverleners zijn transparant over de gegevensdiensten 
 •  
12 Het afsprakenstelsel is een groeimodel
 •  
Dienstverleners concurreren op de functionaliteiten
 •  
13 Ontwikkeling geschiedt in een half-open proces met verschillende stakeholders
 •  
Dienstverleners zijn aanspreekbaar door de gebruiker
 •  
14 Uitwisseling is een keuze
 •  
De persoon wisselt gegevens uit met de zorgaanbieder
 •  
15 Het MedMij-netwerk is gebruiksrechten-neutraal
 •  
MedMij spreekt alleen af wat nodig is
 •  
16 De burger regisseert zijn gezondheidsinformatie als uitgever
 •  
De persoon en de zorgaanbieder kiezen hun eigen dienstverlener
 •  
17 Aan de persoonlijke gezondheidsomgeving zelf worden eisen gesteld
 •  
De dienstverleners zijn deelnemers van het afsprakenstelsel
 •  
18 Afspraken worden aantoonbaar nageleefd en gehandhaafd
 •  
10 Alleen de dienstverleners oefenen macht uit over persoonsgegevens bij de uitwisseling
 •  
19 Het afsprakenstelsel snijdt het gebruik van normen en standaarden op eigen maat
 •  
Toelichting

17, 18

Uitwerking

Normenkader Informatiebeveiliging A.9.4.1 Beperking toegang tot informatie":


Huidige tekst: "Authenticatie van personen (eindgebruikers) MOET plaatsvinden op basis van minimaal twee factoren. Na succesvolle authenticatie krijgen personen alleen toegang tot hun eigen persoonlijke gezondheidsgegevens."
Voorgestelde tekst "Authenticatie van personen (eindgebruikers) MOET plaatsvinden op basis van minimaal twee factoren. Na succesvolle authenticatie krijgen personen alleen toegang tot hun eigen persoonlijke gezondheidsgegevens."

Scope: Dit geldt voor het gehele MedMij PGO en voor alle gebruikers die hier toegang toe krijgen. Dit is onafhankelijk of deze gebruikers MedMij uitwisselingen gebruiken of niet.

Eindgebruikers moeten worden beschermd. De eindgebruiker van een PGO moet er vanuit kunnen gaan dat gegevens op een goede manier toegankelijk worden gemaakt. Eindgebruikers moeten kunnen vertrouwen dat hun medische informatie veilig wordt opgeslagen.


Implementatie

Authenticatie van personen (eindgebruikers) MOET plaatsvinden op basis van minimaal twee factoren. Na succesvolle authenticatie krijgen personen alleen toegang tot hun eigen persoonlijke gezondheidsgegevens.

Authenticatie van personen (eindgebruikers) MOET plaatsvinden op basis van minimaal twee factoren. Na succesvolle authenticatie krijgen personen alleen toegang tot hun eigen persoonlijke gezondheidsgegevens.

Scope: Dit geldt voor het gehele MedMij PGO en voor alle gebruikers die hier toegang toe krijgen. Dit is onafhankelijk of deze gebruikers MedMij uitwisselingen gebruiken of niet.

Toevoegen op dezelfde pagina onder tabel boven 'Rollen':

Eindgebruikers moeten worden beschermd. De eindgebruiker van een PGO moet er vanuit kunnen gaan dat gegevens op een goede manier toegankelijk worden gemaakt. Eindgebruikers moeten kunnen vertrouwen dat hun medische informatie veilig wordt opgeslagen.


Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

DreigingKansImpactDreigingsID (intern)Maatregelen

Bijlagen

  File Modified
No files shared here yet.