Afsprakenset release 1.4.0 > Architectuur en technische specificaties > Netwerk > Use case-implementatie Opvragen WHL

Stroomdiagram

Toelichting

In elke voltrekking van de in het diagram beschreven flow is steeds sprake van één van elk van de bovenaan genoemde rollen. In de linkerbaan betekent dat: één PGO Node of één ZA Node.

Beide interacties met de MedMij Stelselnode zijn backchannel-verkeer.

Stroomdiagram

In elke voltrekking van de in het diagram beschreven flow is steeds sprake van één van elk van de bovenaan genoemde rollen. In de linkerbaan betekent dat: één PGO Node of één ZA Node.

Beide interacties met de MedMij Stelselnode zijn backchannel-verkeer.