Bevestigingsverklaring addendum

De bevestigingsverklaring en de toelichting daarop zijn verplichte teksten die de Dienstverlener aanbieder dient voor te leggen aan de Persoon bij het delen van gezondheidsgegevens met de Aanbieder. Deze bevestigingsverklaring heeft betrekking op die gegevensuitwisseling. De verklaring is erop gericht om de Persoon te informeren over de voorgenomen uitwisseling van gegevens, en vast te stellen dat deze in overeenstemming met de wil van de Persoon plaatsvindt. Daarmee controleert de Persoon het verzoek dat de Dienstverlener persoon namens hem heeft gedaan voor het delen van een bepaald type gegevens (binnen een Gegevensdienst) met een specifieke Aanbieder, voordat de Dienstverlener aanbieder overgaat tot het autoriseren van de Dienstverlener persoon voor deze gegevensuitwisseling.

Bij de UC Delen staat beschreven hoe het proces rondom de bevestiging eruit ziet. De Dienstverlener aanbieder implementeert de bevestigingsverklaring en toont deze aan de Persoon.

Bevestigingsverklaring

U bevestigt hierbij dat NaamLeverancierPGO NaamGegevensdienst mag delen met NaamAanbieder. NaamAanbieder beoordeelt of hij deze informatie opneemt in uw dossier.

Toelichting op de bevestigingsverklaring

U heeft aangegeven uw persoonsgegevens en/of informatie over uw gezondheid met NaamAanbieder te willen uitwisselen.

NaamAanbieder verzoekt u te bevestigen dat u uw persoonsgegevens en/of gezondheidsinformatie van het type NaamGegevensdienst met hem wenst te delen. Na uw bevestiging stuurt NaamAanbieder  een bericht naar de leverancier van uw persoonlijke gezondheidsomgeving (NaamLeverancierPGO). Hij zorgt er dan voor dat de informatie die u wenst te delen vanuit uw persoonlijke gezondheidsomgeving via MedMij aan NaamAanbieder wordt toegezonden. Het is aan NaamAanbieder om te beoordelen of hij de informatie die u met hem deelt ook opneemt in uw dossier.

Verplicht bevestigingsscherm

De bevestigingsverklaring en de toelichting zijn onderdeel van een verplicht bevestigingsscherm. De Dienstverlener aanbieder dient de variabelen op dit scherm te vullen volgens verantwoordelijkheid 1b op de pagina User interface (Autorisatieserver). De HTML- en CSS-bestanden om het scherm te kunnen gebruiken, zijn als bijlage toegevoegd aan deze pagina (verplichte schermen). Deze bestanden beschrijven enkel de tekst en vormgeving van het scherm. De Dienstverlener aanbieder blijft verantwoordelijk voor alle overige aspecten, zoals beveiliging van de webpagina. Het is toegestaan zinnen of elementen toe te voegen aan het scherm om te voldoen aan eventuele voorwaarden van een Authenticatieprovider. Dit mag niet ten koste gaan van de focus op de bevestiging.