Document toolboxDocument toolbox

Afsprakenset release 1.4.0 > Grondslagen > Begrippenlijst

Doel

De begrippenlijst geeft een eenduidige definitie van de belangrijkste begrippen die in het afsprakenstelsel worden gebruikt.

Inleiding

De begrippenlijst geeft een eenduidige definitie van de belangrijkste begrippen die in het afsprakenstelsel worden gebruikt.

Begrippen