Document toolboxDocument toolbox

Dit is de consultatie versie van het Twiin Afsprakenstelsel Release 1.2.0

8.2.1 | Valideren Twiin Deelnemer

Omschrijving van de dienst

Het valideren van een Twiin Deelnemer per zorgtoepassing. Twiin doorloopt met de Twiin Deelnemer het Proces Validatie Twiin Deelnemer.

 

Proces Validatie Twiin Deelnemer

Doelstelling

De doelstelling van het Proces Validatie Twiin Deelnemer is om op een zorgvuldige en beheerste wijze deelnemers te valideren om aan te tonen dat een Twiin Deelnemer voldoet aan alle voorwaarden van het Twiin Afsprakenstelsel om landelijk gegevens uit te wisselen voor een Twiin Zorgtoepassing.

Verantwoordelijkheden

Diverse partijen hebben verantwoordelijkheden en taken in het Proces Validatie Deelnemer:

 • De Twiin Deelnemer is verantwoordelijk voor het implementeren van de voorwaarden die het Twiin Afsprakenstelsel stelt. Tijdens de validatie moet de Twiin Deelnemer hiervoor documentatie aanleveren.

 • De Twiin Dienstverlener ondersteunt de Twiin Deelnemer gedurende het validatieproces

 • De Twiin Casemanager faciliteert het Proces Validatie Twiin Deelnemer. Dit houdt in:

  • Administratie van het dossier validatie en controle op de volledigheid ervan.

  • Controleren of deelnemer voldoet aan de voorwaarden.

  • Opstellen van het advies.

 • Het Twiin Bestuur beoordeelt de validatie o.b.v. het advies van de Twiin Casemanager en geeft een Bewijs van Validatie uit.

Validatie Twiin Deelnemer

Een Twiin Deelnemer is verplicht na ondertekening van de Twiin Deelnemersovereenkomst zich in te spannen om zich te laten valideren per zorgtoepassing. Een Twiin Deelnemer dient aan de te voldoen om gevalideerd te worden. Een Twiin Deelnemer is verplicht een Twiin Dienstverlener aan te dragen bij het tekenen van de Twiin Deelnemersovereenkomst, een Twiin Deelnemer kan deze rol ook zelf vervullen. De Twiin Dienstverlener ondersteunt de Twiin Deelnemer tijdens het validatietraject.

Hervalideren

Het opnieuw doorlopen van het Proces Validatie vindt plaats:

 • Tijdig voor het verlopen van de geldigheid van de validatie. De geldigheid wordt meegegeven in het Bewijs van Validatie.

 • Bij grote wijzigingen in de voorwaarden die worden gesteld aan Twiin Deelnemers.

Toelichting processtappen Validatie Zorgaanbieder Twiin

 

Twiin neemt het verzoek van een deelnemer in behandeling. Na het doorlopen van het validatie proces, voldoet de Twiin Deelnemer aan de Voorwaarden Twiin Deelnemer van het Twiin Afsprakenstelsel om landelijk gegevens uit te wisselen.

 1. Aanmelden

 1. Aanmelden

Input

Aanmelden Twiin Deelnemer voor validatie voor een zorgtoepassing

Activiteit

Een Twiin Deelnemer meldt zich bij Twiin met een verzoek tot validatie voor één of meer zorgtoepassingen.

Output

Informatie over de Twiin Deelnemer.

Wie?

 • Twiin Deelnemer

 1. Intake

 1. Intake

Input

Intake van een deelnemer voor validatie van een nieuwe zorgtoepassing

Activiteit

Een Twiin Casemanager houdt een intake en informeert de deelnemer over procedure en vereisten.

Hierbij zal ook kenbaar gemaakt worden waar een deelnemer gedurende het proces met zijn vragen terecht kan.

Output

Samenvatting van intake en plan voor vervolg

Wie?

 • Twiin Casemanager

 • Twiin Deelnemer

 1. Begeleiding van de zorgaanbieder en doorlopen voorwaarden

 1. Begeleiding van de zorgaanbieder en doorlopen voorwaarden

Input

Twiin voorwaarden en status zorgaanbieder

Activiteit

De deelnemer wordt begeleidt in het voldoen aan de voorwaarden en wat daarvoor moet gebeuren.

 • Inrichting van processen en afspraken

 • Ondersteuning bij inrichting bij processen en afspraken

Output

De Twiin Deelnemer kan alle stukken aanleveren die nodig zijn voor validatie.

Wie?

 • Twiin Dienstverlener

 • Twiin Deelnemer

 1. Validatie

 1. Validatie

Input

Dossier validatie Twiin Deelnemer

Activiteit

Controle van het dossier door Twiin Casemanager

Output

Beoordeling van dossier met advies voor validatie

Wie?

 • Twiin Casemanager

 1. Beoordeling advies

 1. Beoordeling advies

Input

Beoordeling van de validatie

Activiteit

Bestuur van Twiin beoordeelt de validatie o.b.v. het advies van de Twiin Casemanager.

Output

Advies en besluit, positief of negatief, over validatie van één of meer zorgtoepassingen van deelnemer, inclusief een periode dat de validatie van kracht blijft.

Wie?

Twiin Bestuur

 1. Definitief maken validatie

 1. Definitief maken validatie

Input

Positief besluit validatie Twiin Deelnemer door Twiin Bestuur

Activiteit

Twiin Deelnemer ontvangt een bewijs van validatie

Output

Bewijs van Validatie voor één of meer zorgtoepassingen

Wie?

 • Twiin Deelnemer

 • Twiin Bestuur

 

 

 

Het Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl