Document toolboxDocument toolbox

Dit is de consultatie versie van het Twiin Afsprakenstelsel Release 1.2.0

6.4 | Releasebeleid


Het Twiin Afsprakenstelsel ontwikkelt zich voortdurend. Ontwikkelingen binnen en rondom Twiin kunnen aanleiding geven om afspraken uit het stelsel te wijzigen.

 

Releasecriteria

Releases voor het Afsprakenstelsel worden als volgt aangeduid:

 1. Major: wijzigingen die invloed hebben op de functionaliteit en niet backwards compatible zijn.

 2. Minor: wijzigingen die invloed hebben op de functionaliteit en backwards compatible zijn.

 3. Patch: Wijzigingen die geen invloed hebben op de functionaliteit en backwards compatible zijn

 

Release frequentie

 • De Twiin Organisatie publiceert maximaal tweemaal (2) per jaar een nieuwe release met impact voor de Deelnemers (major of minor release) volgens een vooraf aangekondigde planning.

 • De Twiin Organisatie kan op ieder moment patch releases uitbrengen als dat nodig is, zoals voor het herstellen van fouten.

 

Geldigheid

De actuele en de voorlaatste release zijn geldig (ook wel n-1 genoemd). Dit betekent dat Twiin Deelnemers, GTK-applicaties en GtK Beheerders maximaal één (1) jaar de tijd hebben om de nieuwe release te implementeren. 


Versiebeheer

De Twiin Organisatie hanteert de Semantic Versioning-specificatie voor het versiebeheer, zie https://semver.org. Dit betekent dat het versienummer wordt weergegeven door 3 nummers die met een punt zijn gescheiden (x.y.z waarbij x de majorrelease is, y de minor en z de patch).


Afhankelijkheid Release Twiin Afsprakenstelsel en de Twiin zorgtoepassingen

 • Het Twiin Afsprakenstelsel en de zorgtoepassingen van het Twiin Afsprakenstelsel hebben beide eigen versienummers, maar zijn wel van elkaar afhankelijk.

 • Zorgtoepassingen met hetzelfde majornummer zijn compatibel met het Twiin Afsprakenstelsel met hetzelfde majornummer. Bij verhoging van een majorrelease van het Twiin Afsprakenstelsel zal de zorgtoepassing ook een nieuw majornummer release krijgen.

 • Twiin spant zich ervoor in dat de zorgtoepassingen zoveel mogelijk op elkaar aansluiten en in lijn zijn met de landelijke ontwikkelingen en Twiin houdt hier rekening mee bij de planning van nieuwe releases.

 • Aan de release van de zorgtoepassing kan een postfix worden toegevoegd om te duiden wat de status is:

  • informative Een informatieve toelichting over wat Twiin voor deze zorgtoepassing te bieden heeft

  • draft: Een conceptuele beschrijving, vaak nog onvolledig. Ter informatie

  • review: Een versie ter review

  • trial: Een versie voor beproeving

  • zonder toevoeging is de status normatief

 

Besluitvorming

De Twiin Organisatie besluit over het vaststellen van een nieuwe release en over de onderwerpen voor een eerstvolgende release. De Twiin Deelnemers, Twiin Dienstverleners, GtK Beheerders en GtK Leveranciers zijn vertegenwoordigd bij deze besluitvorming zoals vastgelegd in het Reglement.

Het Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl