Document toolboxDocument toolbox

Dit is de consultatie versie van het Twiin Afsprakenstelsel Release 1.2.0

6.3 | Verklaring GtK Beheerder

 

 

De GtK Beheerder 

De GtK Beheerder is een belangrijke partner van Twiin en omarmt het Twiin Afsprakenstelsel bij het beheer van zorgtoepassingen voor gegevensuitwisseling. Twiin is een programma van VZVZ, ZN en RSO-NL dat op korte termijn zal worden ondergebracht in de Twiin Organisatie, waarvoor VZVZ een aantal operationele beheertaken uitvoert. 

 

De GtK Beheerder ondersteunt Twiin in verbetering van het Twiin Afsprakenstelsel, bijvoorbeeld door het inbrengen van ervaringen uit de praktijk.  

 

Ondertekening 

Met deze ondertekening, verklaart de GtK Beheerder: 

  • het belang van verbindende (inter)nationale afspraken voor gegevensuitwisseling te onderschrijven, zoals vastgelegd in het Twiin afsprakenstelsel;  

  • actief mee te willen werken aan veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling conform het Twiin afsprakenstelsel 

  • de taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen zoals die in het afsprakenstelsel staan beschreven en samen met Twiin zijn doorgenomen en akkoord bevonden (zie bijlage); en 

  • akkoord te gaan met de vermelding van haar organisatie en logo in het overzicht van GtK Beheerders op de social media van Twiin.  

 

Met deze ondertekening, verklaart Twiin: 

  • dat de GtK Beheerder met het type diensten dat hij aanbiedt invulling kan geven aan de rol van GtK Beheerder zoals omschreven in het Twiin Afsprakenstelsel; en 

  • akkoord te gaan met het gebruik van de term GtK Beheerder in online en offline communicatie door GtK Beheerder. 

 

Statutaire naam: 

 

Naam:   

Functie:  

Datum, plaats:  

Handtekening:  

 

 

Twiin Organisatie 

 

Naam:   

Functie:  

Datum, plaats:  

Handtekening:  

 

 

Het Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl