Dit is de consultatie versie van het Twiin Afsprakenstelsel Release 1.2.0

Begrip: GtK Leverancier

Leverancier van een applicatie die een intentieverklaring heeft getekend om te komen tot validatie voor één of meer zorgtoepassingen, dan wel beschikt over een gevalideerde GtK

Het Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl