Document toolboxDocument toolbox

RFC0081 Update 28 gegevensdiensten catalogus

Samenvatting

Waarom is deze RFC nodig?

Update 28 gegevensdiensten catalogus. Verlenging van gegevensdienst 28 (huisarts gegevensdienst 1.2) en per 1 jul 2022 vervallen gegevensdiensten 45, 43, 42, 41, 38, 37, 36, 33, 32, 26, 24 

Oplossingsrichting

Verwerken per 1 jul 2022 vervallen gegevensdiensten en extensie voor gegevensdienst 28 huisartsgegevens 1.2

RACI
 • Responsible: Team ontwikkeling, Lead Architect  
 • Accountable: Product Management
 • Consulted
  • Ontwikkelteam (ontwikkeling@medmij.nl)
  • Security Management (secmgt@medmij.nl)
  • Acceptatie (acceptatie@medmij.nl)
  • Stelselregie
  • Deelnemers (Expertgroepsessie)
 • Informed
  • Communicatie
  • Loket (info@medmij.nl)
  • Leveranciersmanagement


Aanpassing van

Catalogus

Impact op rollen

N.V.T.

Impact op beheer

N.V.T.

Impact op RnA

Update einddatum gegevensdienst 28 in R&A noodzakelijk

Impact op Acceptatie

N.V.T.

PIA noodzakelijk
Gerelateerd aan (Andere RFCs, PIM issues)

N.V.T.

Implementatietermijn

1 jul 2022

Motivatie verkorte RFC procedure (patch)

ivm met verlopen van gegevensdienst 28 na 30 jun 2022, is besloten door Stichting MedMij en Nictiz om gegevensdienst 28 einddatum te verlengen naar einddatum 5 sep 2022.

Uitwerking

De Catalogus bevat de Gegevensdiensten die over het MedMij-netwerk kunnen worden ontsloten. 

Wijzigingen in de Catalogus kunnen op grond van het Gegevensdienstenbeleid plaatsvinden onafhankelijk van releases van het afsprakenstelsel. 

De Catalogus bevat ook Gegevensdiensten die inmiddels niet meer geldig zijn, omdat de einddatum van de geldigheidsperiode is gepasseerd.

De in deze RFC uitgewerkte aanpassing bevat:

 • De gegevensdiensten 45, 43, 42, 41, 38, 37, 36, 33, 32, 26 en 24 zijn na 30 jun 2022 vervallen
 • De gegevensdienst 28 (Verzamelen Huisartsgegevens (*) 1.2) krijgt een uitgestelde einddatum van 5 sep 2022. (20220905) 

Met een aanpassing van het Catalogus versienummer van versie 27 naar versie 28 met een mutatie datum van 1 jul 2022 (20220701)


Creëren van versie 28 HJTML pagina's

Voor het publiceren van de aanpassingen vormt de XML file zoals beschikbaar de basis.

De Werkinstructie aanmaken nieuwe versie van de catalogus  beschrijft het detail proces.

In de XML zijn de volgende aanpassingen:

oud:
    <Datumstempel>2022-05-13</Datumstempel>
    <Volgnummer>27</Volgnummer>
nieuw:
    <Datumstempel>2022-07-01</Datumstempel>
    <Volgnummer>28</Volgnummer>

En voor de uitgestelde einddatum van gegevensdienst 28
oud:
            <GegevensdienstId>28</GegevensdienstId>
          <Einddatum>2022-06-30</Einddatum>
nieuw:
            <GegevensdienstId>28</GegevensdienstId>
         <Einddatum>2022-09-05</Einddatum>


Voor de transformatie naar de leesbare tabellen wordt gebruik gemaakt van MedMij_Catalogus_release3_Confluence.xsl

In de XSL zijn de volgende aanpassingen:

    <xsl:variable name="_StructuurVersie" select="'3'"/>
    <xsl:variable name="_GeldigheidsFilter" select="'ActueleGegevensdiensten'"/>
    <!-- ActueleGegevensdiensten, AankomendeGegevensdiensten, VerlopenGegevensdiensten -->
  <xsl:variable name="_PublicatieDatum" select="'2022-07-01'"/>
    <!-- 'YYYY-MM-DD' -->


Volgens de werkinstructie de aangepaste XML en XSL file gebruiken in https://www.freeformatter.com/xsl-transformer.html

Creëer nu de volgende 3 HTML outputs:

 • Actuele gegevensdiensten.html
  gebruik hiervoor filter <xsl:variable name="_GeldigheidsFilter" select="'ActueleGegevensdiensten'"/>
 • Aankomende gegevensdiensten.html
  gebruik hiervoor filter <xsl:variable name="_GeldigheidsFilter" select="'AankomendeGegevensdiensten'"/>
 • Verlopen gegevensdiensten.html
  gebruik hiervoor filter <xsl:variable name="_GeldigheidsFilter" select="'VerlopenGegevensdiensten '"/>


Aangemaakte .html bestanden toegevoegd (MedMij_Catalogus-28-20220701.zip)


Vervang de content van pagina: volgens de werkinstructie:

.Actuele gegevensdiensten v28

.Aankomende gegevensdiensten v28

.Verlopen gegevensdiensten v28


Valideer resultaat:


Informeer:

ref: https://confluence.vzvz.nl/display/MMREG/Gegevensdiensten

 • Functioneel beheer R & A en de R&A-Zandbak
  • start- en eind- datums van gegevensdiensten
 • Acceptatie Team, Test- en Acceptatie- omgevingen
  • start- en eind- datums van gegevensdiensten
 • Ketenregie Management Rapportage naar CCDA@vzvz.nl
  • nieuwe gegevensdiensten
  • beëindigde gegevensdiensten

Optioneel: Impact op foutafhandeling (zie https://confluence.vzvz.nl/display/MMAS/Foutmeldingen+MedMij )

N/A

Principe's

Principe
Principe

1 Het MedMij-netwerk is zoveel mogelijk gegevensneutraal

 •  
11 Stelselfuncties worden vanaf de start ingevuld
 •  
2 Dienstverleners zijn transparant over de gegevensdiensten 
 •  
12 Het afsprakenstelsel is een groeimodel
 •  
Dienstverleners concurreren op de functionaliteiten
 •  
13 Ontwikkeling geschiedt in een half-open proces met verschillende stakeholders
 •  
Dienstverleners zijn aanspreekbaar door de gebruiker
 •  
14 Uitwisseling is een keuze
 •  
De persoon wisselt gegevens uit met de zorgaanbieder
 •  
15 Het MedMij-netwerk is gebruiksrechten-neutraal
 •  
MedMij spreekt alleen af wat nodig is
 •  
16 De burger regisseert zijn gezondheidsinformatie als uitgever
 •  
De persoon en de zorgaanbieder kiezen hun eigen dienstverlener
 •  
17 Aan de persoonlijke gezondheidsomgeving zelf worden eisen gesteld
 •  
De dienstverleners zijn deelnemers van het afsprakenstelsel
 •  
18 Afspraken worden aantoonbaar nageleefd en gehandhaafd
 •  
10 Alleen de dienstverleners oefenen macht uit over persoonsgegevens bij de uitwisseling
 •  
19 Het afsprakenstelsel snijdt het gebruik van normen en standaarden op eigen maat
 •  
Toelichting


Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

 • Deze aanpassing omvat het vervallen van gegevensdiensten en één uitstel van de einddatum van een gegevensdienst. Er wordt geen nieuwe data of functionaliteit toegevoegd.
DreigingKansImpactDreigingsID (intern)Maatregelen

Bijlagen

  File Modified

ZIP Archive MedMij_Catalogus-28-20220701.zip

Jun 29, 2022 by Martin Wilmink

Goedkeuring

BeoordelaarDatumToelichtingBeoordelaarDatumToelichting
Productmanager Stichting MedMij

Productmanager Beheerorganisatie

Leadarchitect Stichting MedMij

Leadarchitect Beheerorganisatie

Ontwerpteam
Deelnemersraad

Eigenaarsraad