Document toolboxDocument toolbox

RFC0082 Adreswijziging stichting MedMij

Samenvatting

Waarom is deze RFC nodig?

Adreswijziging Stichting MedMij

Oplossingsrichting

Acres aanpassing op MedMij contract en intentieverklaring (DVA en DVP)

RACI
 • Responsible: eam ontwikkeling, Lead Architect  
 • Accountable: Product Management
 • Consulted
  • Ontwikkelteam (ontwikkeling@medmij.nl)
  • Stichting MedMij 
  • Security Management (secmgt@medmij.nl)
  • Acceptatie (acceptatie@medmij.nl)
  • Stelselregie
  • Deelnemers (Expertgroepsessie)
 • Informed
  • Communicatie
  • Loket (info@medmij.nl)
  • Leveranciersmanagement


Aanpassing van

MMVerplicht (1.5.1-correcties)

MMOptioneel (1.6.0-correcties)

MMOntwikkeling (2211-1.0.0 => 2211-1.0.1)

 Impact op rollen

n.v.t.

Impact op beheer

n.v.t.

Impact op RnA

n.v.t.

Impact op Acceptatie

n.v.t.

PIA noodzakelijkNee
Gerelateerd aan (Andere RFCs, PIM issues)

Error rendering macro 'jira' : Unable to locate Jira server for this macro. It may be due to Application Link configuration.

Implementatietermijn

Eerste optie voor een correctie

Motivatie verkorte RFC procedure (patch)

Deze aanpassing is geclassificeerd als: Correctie.
De adreswijziging heeft geen verdere impact op afsprakenstelsel.
Versienummering wordt niet aangepast.
Correctie wordt opgenomen in correctie overzicht 1.5.1-correcties en 1.6.0-correcties

Uitwerking

In overleg met Stichting MedMij (Bouke de Boer) eerste paragraaf van MedMij contract en Intentieverklaring aangepast naar een zelfde layout met de nieuwe adresgegevens van de stichting MedMij. 

Aanpassen Afsprakenstelsel 1.5.1 en 1.6.0

 • Delen van de 4 nieuwe versies met MedMij-Loket (Miriam Maessen)
 • MMVerplicht (1.5.1-correcties)
 • medmijafsprakenstelsel150 (1.5.1-correcties)
 • MMOptioneel (1.6.0-correcties)
 • MMOntwikkeling (2211-1.0.0 => 2211-1.0.1)
 • Correctie opnemen in changelogs 

Deelnemersovereenkomst Dienstverlener persoon

Oude tekst

Nieuwe tekst 

Partijen

De <Stichting MedMij>, te dezen vertegenwoordigd door <naam>, <functie>

Verder te noemen: Stichting MedMij

en

<Naam partij > gevestigd te <adres>, te dezen vertegenwoordigd door <naam>, <functie>

verder te noemen: Deelnemer,

Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen  

Ondergetekenden,


Organisatie, gevestigd en kantoorhoudende te Plaats, postcode, straat nummer, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Naam wettelijk vertegenwoordiger, functie,


Hierna verder te noemen: ‘deelnemer’ 


Stichting MedMij, gevestigd en kantoorhoudend te Den Haag, 2516 AB, Maanweg 174, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Naam wettelijk vertegenwoordiger, functie,


Hierna verder te noemen ‘Stichting MedMij’


Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen  Deelnemersovereenkomst Dienstverlener aanbieder

Oude tekst

Nieuwe tekst 

Partijen

De <Stichting MedMij>, te dezen vertegenwoordigd door <naam>, <functie>,

Verder te noemen: Stichting MedMij

en

<Naam partij> gevestigd te <adres>, te dezen vertegenwoordigd door <naam>, <functie>, 

Verder te noemen: Deelnemer,

Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen  

Ondergetekenden,


Organisatie, gevestigd en kantoorhoudende te Plaats, postcode, straat nummer, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Naam wettelijk vertegenwoordiger, functie,


Hierna verder te noemen: ‘deelnemer’ 


Stichting MedMij, gevestigd en kantoorhoudend te Den Haag, 2516 AB, Maanweg 174, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Naam wettelijk vertegenwoordiger, functie,


Hierna verder te noemen ‘Stichting MedMij’


Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen  
Intentieverklaring Dienstverlener persoon

Oude tekst

Nieuwe tekst 

Ondergetekenden,

<< Naam Bedrijf >>,gevestigd en kantoorhoudende te << Plaatsnaam, postcode en adres >>, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door << naam + functie >>,

Hierna verder te noemen: ‘kandidaat-deelnemer’  


Stichting MedMij, gevestigd en kantoorhoudend te << Plaatsnaam, postcode en adres >>ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door << naam + functie >>,

Hierna verder te noemen ‘Stichting MedMij’

Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen  

Ondergetekenden,


Organisatie, gevestigd en kantoorhoudende te Plaats, postcode, straat nummer, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Naam wettelijk vertegenwoordiger, functie,


Hierna verder te noemen: ‘kandidaat-deelnemer’ 


Stichting MedMij, gevestigd en kantoorhoudend te Den Haag, 2516 AB, Maanweg 174, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Naam wettelijk vertegenwoordiger, functie,


Hierna verder te noemen ‘Stichting MedMij’


Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen 

(informatie blok)

De Intentieverklaring Dienstverlener persoon expliciteert de verwachtingen die de kandidaat-deelnemer voor de rol van Dienstverlener persoon en Stichting MedMij van elkaar mogen hebben rondom het toetredingsproces. Zie Voorbeeld intentieverklaring Dienstverlener Persoon voor een pdf-versie van de Intentieverklaring Dienstverlener persoon. Dit document dient als voorbeeld. De intentieverklaring wordt bij een volledige aanmelding tot kandidaat-deelnemer opgemaakt door de uitvoeringsorganisatie. 

(informatie blok)

De Intentieverklaring Dienstverlener persoon expliciteert de verwachtingen die de kandidaat-deelnemer voor de rol van Dienstverlener persoon en Stichting MedMij van elkaar mogen hebben rondom het toetredingsproces. Zie Voorbeeld intentieverklaring Dienstverlener Persoon voor een pdf-versie van de Intentieverklaring Dienstverlener persoon. Dit document dient als voorbeeld. De intentieverklaring wordt bij een volledige aanmelding tot kandidaat-deelnemer opgemaakt door de uitvoeringsorganisatie. 


(inclusief het verwijderen van de PDF )

Intentieverklaring Dienstverlener zorgaanbieder

Oude tekst

Nieuwe tekst 

Ondergetekenden,

<< Naam Bedrijf >>,gevestigd en kantoorhoudende te << Plaatsnaam, postcode en adres >>, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door << naam + functie >>,

Hierna verder te noemen: ‘kandidaat-deelnemer’  


Stichting MedMij, gevestigd en kantoorhoudend te << Plaatsnaam, postcode en adres >>ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door << naam + functie >>,

Hierna verder te noemen ‘Stichting MedMij’

Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen  


Ondergetekenden,


Organisatie, gevestigd en kantoorhoudende te Plaats, postcode, straat nummer, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Naam wettelijk vertegenwoordiger, functie,


Hierna verder te noemen: ‘kandidaat-deelnemer’ 


Stichting MedMij, gevestigd en kantoorhoudend te Den Haag, 2516 AB, Maanweg 174, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Naam wettelijk vertegenwoordiger, functie,

Hierna verder te noemen ‘Stichting MedMij’


Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen \

(Informatie-blok)

De Intentieverklaring Dienstverlener zorgaanbieder expliciteert de verwachtingen die de kandidaat-deelnemer voor de rol van Dienstverlener zorgaanbieder en Stichting MedMij van elkaar mogen hebben rondom het toetredingsproces. Zie Voorbeeld intentieverklaring Dienstverlener zorgaanbieder voor een pdf-versie van de Intentieverklaring Dienstverlener zorgaanbieder. Dit document dient als voorbeeld. De intentieverklaring wordt bij een volledige aanmelding tot kandidaat-deelnemer opgemaakt door de uitvoeringsorganisatie. 

(Informatie-blok)

De Intentieverklaring Dienstverlener zorgaanbieder expliciteert de verwachtingen die de kandidaat-deelnemer voor de rol van Dienstverlener zorgaanbieder en Stichting MedMij van elkaar mogen hebben rondom het toetredingsproces. Zie Voorbeeld intentieverklaring Dienstverlener zorgaanbieder voor een pdf-versie van de Intentieverklaring Dienstverlener zorgaanbieder. Dit document dient als voorbeeld. De intentieverklaring wordt bij een volledige aanmelding tot kandidaat-deelnemer opgemaakt door de uitvoeringsorganisatie. 


(inclusief het verwijderen van de PDF )

 •  
 •  

Optioneel: Impact op foutafhandeling (zie https://confluence.vzvz.nl/display/MMAS/Foutmeldingen+MedMij )


Principe's

Principe
Principe

1 Het MedMij-netwerk is zoveel mogelijk gegevensneutraal

 •  
11 Stelselfuncties worden vanaf de start ingevuld
 •  
2 Dienstverleners zijn transparant over de gegevensdiensten 
 •  
12 Het afsprakenstelsel is een groeimodel
 •  
Dienstverleners concurreren op de functionaliteiten
 •  
13 Ontwikkeling geschiedt in een half-open proces met verschillende stakeholders
 •  
Dienstverleners zijn aanspreekbaar door de gebruiker
 •  
14 Uitwisseling is een keuze
 •  
De persoon wisselt gegevens uit met de zorgaanbieder
 •  
15 Het MedMij-netwerk is gebruiksrechten-neutraal
 •  
MedMij spreekt alleen af wat nodig is
 •  
16 De burger regisseert zijn gezondheidsinformatie als uitgever
 •  
De persoon en de zorgaanbieder kiezen hun eigen dienstverlener
 •  
17 Aan de persoonlijke gezondheidsomgeving zelf worden eisen gesteld
 •  
De dienstverleners zijn deelnemers van het afsprakenstelsel
 •  
18 Afspraken worden aantoonbaar nageleefd en gehandhaafd
 •  
10 Alleen de dienstverleners oefenen macht uit over persoonsgegevens bij de uitwisseling
 •  
19 Het afsprakenstelsel snijdt het gebruik van normen en standaarden op eigen maat
 •  
Toelichting


Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

DreigingKansImpactDreigingsID (intern)Maatregelen

Bijlagen

Goedkeuring

BeoordelaarDatumToelichtingBeoordelaarDatumToelichting
Productmanager Stichting MedMij

Productmanager Beheerorganisatie

Leadarchitect Stichting MedMij

Leadarchitect Beheerorganisatie

Ontwerpteam
Deelnemersraad

Eigenaarsraad